Untitled

 

Welkom op mijn stamboom pagina

Deze site is nog in opbouw

 

Op deze website zijn onder andere de genealogische gegevens van vier verschillende familie's te vinden. Het gaat om de familie's de Jong, Meinema, Schotte en Boot.

Alle gegevens over deze familie's heb ik ingevoerd in het genealogisch programma Aldfaer

Omdat een zeer groot aantal personen van de familie de Vos afkomstig is uit Zeeland (voornamelijk Axel en Zaamslag) ben ik begonnen met de gegeven die op internet te vinden zijn te verwerken in Aldfaer. Om welke gegevens het gaat wordt elders vermeld.

Aanvullingen/verbeteringen zijn uiteraard van harte welkom.

 

Genealogie en Privacy


Ik heb niet alle informatie gepubliceerd over de familie in verband met privacy.
De informatie op deze site is grotendeels ontleend aan openbare bronnen of is met toestemming van betrokkenen verstrekt, en is veelal ook buiten deze site publiekelijk beschikbaar. Ik heb echter in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) niet het recht om genealogische informatie (inclusief foto's en transcripties) te publiceren van mensen die nog leven en die mij niet uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven.

Fouten maken is echter menselijk en daarom kan het ondanks mijn inspanningen toch voorkomen dat er onbedoeld gegevens van nog levende personen vermeld worden. Neem daarom s.v.p. contact met me op als je denkt dat gegevens van personen ten onrechte zijn opgenomen.

Indien je toestemming wilt geven om sommige gegevens openbaar te maken neem dan contact met mij op via
email

De gegevens op deze pagina's zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik en om tot een uitwisseling van gegevens te komen. De gegevens van deze pagina’s mogen niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan ook zonder toestemming van mij. Bij publicatie van een eigen genealogische uitgave mag gebruik worden gemaakt van gegevens van deze pagina's, maar dan met volledige bronvermelding en een berichtje op mijn email.