Genealogie van Hette Ytsens

Genealogie van Hette Ytsens

I Hette Ytsens. Hette is overleden vr 1718. Hette trouwde met N.N..
Kinderen van Hette en N.N.:
1 Cornelis (Kornelis) Hettes, geboren in Hallum (Ferwederadeel). Volgt II-a.
2 Jouk Hettes. Jouk is overleden. Jouk:
(1) trouwde op 09-06-1700 in Hallum met Anne Everts. Anne is geboren in Birdaard.
(2) trouwde op 06-01-1704 in Hijum met Jan Wobbes, nadat zij op 11-11-1703 in Hallum in ondertrouw zijn gegaan. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 06-01-1704 in Hijum. Jan is geboren in Hyum.
(3) trouwde op 28-02-1717 in Hyum met Sikke Ypkes, nadat zij in 02-1717 in Hallum in ondertrouw zijn gegaan.
3 Tjeerd Hettes. Volgt II-b.
4 Ytsen (IJtsen) (Itsen) Hettes, geboren in Hallum. Volgt II-c.
II-a Cornelis (Kornelis) Hettes is geboren in Hallum (Ferwederadeel), zoon van Hette Ytsens (zie I) en N.N.. Cornelis is overleden. Cornelis trouwde op 07-06-1710 in Hallum (Ferwederadeel) met Geertje Bennes (Binnes), nadat zij op 24-05-1710 in Leeuwarden in ondertrouw zijn gegaan. Geertje is geboren in Leeuwarden.
II-b Tjeerd Hettes, zoon van Hette Ytsens (zie I) en N.N.. Tjeerd is overleden. Tjeerd trouwde op 25-05-1710 in Hallum met Jetske Dooyes (Doeies).
II-c Ytsen (IJtsen) (Itsen) Hettes is geboren in Hallum, zoon van Hette Ytsens (zie I) en N.N.. Ytsen is overleden. Ytsen trouwde op 10-04-1707 in Hallum met Saakje (Saak)(Saack) Jennes (Jennis), 22 jaar oud. Saakje is een dochter van Jenne Klases en Minke Jarigs. Zij is gedoopt op 18-05-1684 in Oudkerk (Tietjerksteradeel). Saakje is overleden.
Kinderen van Ytsen en Saakje:
1 Dirk Ytsens, gedoopt op 05-02-1708 in Birdaard. Volgt III-a.
2 Trijntje Ytsens. Zij is gedoopt op 12-10-1710 in Birdaard. Trijntje is overleden.
3 Jan Ytsens, gedoopt op 09-07-1713 in Birdaard. Volgt III-b.
4 Grietje Ytsens, geboren op 05-11-1717 in Birdaard. Zij is gedoopt op 14-11-1717 in Birdaard. Grietje is overleden. Grietje trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1744 in Wanswerd met Michiel Dirks.
5 Meindert Ytsens (Ytzens), gedoopt op 28-09-1721 in Birdaard. Volgt III-c.
III-a Dirk Ytsens, zoon van Ytsen (IJtsen) (Itsen) Hettes (zie II-c) en Saakje (Saak)(Saack) Jennes (Jennis). Hij is gedoopt op 05-02-1708 in Birdaard. Dirk is overleden. Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 10-10-1732 in Hallum met Saapke Fransen, 23 jaar oud. Saapke is een dochter van Frans Tjeerds en NN. Zij is gedoopt op 30-12-1708 in Ferwerderadeel. Saapke is overleden.
Kinderen van Dirk en Saapke:
1 [waarschijnlijk] Grietje Dirks. Zij is gedoopt op 13-09-1733 in Wanswerd. Grietje is overleden.
2 [waarschijnlijk] Frans Dirks. Hij is gedoopt op 31-10-1734 in Wanswerd. Frans is overleden.
3 [waarschijnlijk] Ytzen Dirks Zwaanstra, gedoopt op 09-06-1737 in Wanswerd. Volgt IV-a.
4 Grijtje (Grietje) Dirks. Zij is gedoopt op 14-02-1740 in Wanswerd. Grijtje is overleden.
5 [waarschijnlijk] Minke Dirks. Zij is gedoopt op 23-03-1742 in Wanswerd. Minke is overleden op 30-07-1806 in Wanswerd, 64 jaar oud.
6 Antje Dirks Tamminga. Zij is gedoopt op 16-02-1744 in Wanswerd. Antje is overleden. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 09-05-1770 in Wanswerd met Gerben Wybes Poortinga, ongeveer 27 jaar oud. Gerben is geboren omstreeks 1743 in Wanswerd. Gerben is overleden op 04-11-1810 in Wanswerd, ongeveer 67 jaar oud.
7 Hette Dirks Tamminga, gedoopt op 01-01-1746 in Wanswerd. Volgt IV-b.
8 Jenne Dirks. Hij is gedoopt op 13-03-1748 in Wanswerd. Jenne is overleden op 14-10-1808 in Wanswerd, 60 jaar oud.
9 [waarschijnlijk] Saakje Dirks Tamminga. Zij is gedoopt op 27-12-1750 in Wanswerd. Saakje is overleden op 04-03-1825 in Ferwerderadeel, 74 jaar oud. Saakje trouwde, 27 jaar oud, op 17-05-1778 in Wanswerd met Tevis (Taewes)(Teeves) Uilkes Tammenga. Tevis is overleden vr 04-03-1825.
III-b Jan Ytsens, zoon van Ytsen (IJtsen) (Itsen) Hettes (zie II-c) en Saakje (Saak)(Saack) Jennes (Jennis). Hij is gedoopt op 09-07-1713 in Birdaard. Jan is overleden. Jan trouwde, 33 jaar oud, op 05-03-1747 in Wanswerd met Baukjen Lieuwes.
Kinderen van Jan en Baukjen:
1 Ytzen Jans Tamminga, gedoopt op 17-08-1749 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Volgt IV-c.
2 Beitske Jans. Zij is gedoopt op 13-12-1750 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Beitske is overleden. Beitske trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1773 in Wanswerd met Jildert (Jillert) Meinders van der Schaaf, 27 jaar oud. Hij is gedoopt op 20-02-1746 in Jislum (Ferwerderadeel). Jildert is overleden.
III-c Meindert Ytsens (Ytzens), zoon van Ytsen (IJtsen) (Itsen) Hettes (zie II-c) en Saakje (Saak)(Saack) Jennes (Jennis). Hij is gedoopt op 28-09-1721 in Birdaard. Meindert is overleden. Meindert trouwde, 27 jaar oud, op 24-11-1748 in Wanswerd met Antje Freerks (Vreriks), 19 jaar oud. Antje is geboren in 07-1729 in Heskampen onder Ferwerd. Zij is gedoopt op 19-06-1791 in Wanswerd. Antje is overleden op 16-12-1809 in Wanswerd, 80 jaar oud.
Kinderen van Meindert en Antje:
1 [waarschijnlijk] Janke Meinderts. Zij is gedoopt op 19-10-1749 in Oudkerk (Tietjerksteradeel). Janke is overleden.
2 [waarschijnlijk] Ytsen Meinderts. Hij is gedoopt op 25-04-1751 in Oudkerk (Tietjerksteradeel). Ytsen is overleden.
3 Ytsen Meinderts, gedoopt op 02-04-1752 in Wanswerd. Volgt IV-d.
4 Freerk Meinderts. Hij is gedoopt op 28-04-1754 in Wanswerd. Freerk is overleden.
5 Freerk Meinderts, geboren op 19-06-1756. Hij is gedoopt op 20-06-1756 in Wanswerd. Freerk is overleden.
6 Jenne Meinderts Meinema, geboren op 23-07-1759 in Wanswerd. Volgt IV-e.
7 Hette Meinderts (Meinders)(Meinerts) Postma (Posma), gedoopt op 24-05-1762 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Volgt IV-f.
8 Saakje Meinderts. Zij is gedoopt op 10-02-1765 in Wanswerd. Saakje is overleden op 08-01-1832 in Westdongeradeel, 66 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-01-1832. Saakje bleef ongehuwd.
9 Minke Meinderts Tamminga. Zij is gedoopt op 28-01-1770 in Wanswerd. Minke is overleden op 23-12-1842 in Ferwerderadeel, 72 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1842. Minke:
(1) trouwde, 18 jaar oud, op 25-05-1788 in Wanswerd met Pieter Melis van Sloten, 27 jaar oud. Hij is gedoopt op 21-09-1760 in Dantumawoude (Dantumadeel). Pieter is overleden op 25-08-1817 in Ferwerderadeel, 56 jaar oud.
(2) trouwde, 50 jaar oud, op 10-08-1820 in Ferwerderadeel met Offe (Otte) Jurjens Mellema. Offe is weduwnaar van Uilkjen Jans Kloosterman (ovl. vr 1820).
IV-a Ytzen Dirks Zwaanstra, zoon van [waarschijnlijk] Dirk Ytsens (zie III-a) en [waarschijnlijk] Saapke Fransen. Hij is gedoopt op 09-06-1737 in Wanswerd. Ytzen is overleden op 07-04-1815 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Ytzen:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 14-08-1763 in Wanswerd met Sytske Martens. Sytske is geboren in Wanswerd (Ferwerderadeel).
(2) trouwde, 54 jaar oud, op 04-12-1791 in Wanswerd met Tryntje Pieters (Pytters) Winkel. Tryntje is geboren in Wanswerd. Tryntje is overleden.
(3) trouwde, 61 jaar oud, op 07-10-1798 in Wanswerd met Sytske (Sietske) Lubberts Feenstra. Sytske is geboren in Boxum. Sytske is overleden op 22-04-1830 in Ferwerderadeel.
Kinderen van Ytzen en Sytske (1):
1 Marten Ytzens Tamminga, gedoopt op 22-06-1766 in Wanswerd Jislum. Volgt V-a.
2 Durk Itsens. Hij is gedoopt op 13-09-1767 in Wanswerd Jislum. Durk is overleden.
3 Sjoukje Ytzens Zwaanstra, geboren omstreeks 1773. Sjoukje is overleden. Sjoukje trouwde, ongeveer 18 jaar oud, op 20-02-1791 in Wanswerd Jislum met [waarschijnlijk] Wiltje Jans. Wiltje is geboren in Jislum.
Kinderen van Ytzen en Tryntje:
4 Dirk Ytzens, geboren op 21-09-1792 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 11-11-1792 in Wanswerd. Dirk is overleden.
5 Dirkje Ytzens Zwaanstra, geboren op 31-01-1795 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 22-03-1795 in Wanswerd. Dirkje is overleden op 19-07-1855 in Ferwerderadeel, 60 jaar oud. Dirkje trouwde, 19 jaar oud, op 18-05-1814 in Ferwerderadeel met Marten Ottes (Offes) Mellema, ongeveer 23 jaar oud. Marten is geboren omstreeks 1791 in Westergeest (Kollumerland c.a.), zoon van Offe (Otte) Jurjens Mellema en Uilkjen Jans Kloosterman. Marten is overleden op 24-01-1860 in Ferwerderadeel, ongeveer 69 jaar oud.
6 Trijntje Ytzens Zwaanstra, geboren op 19-12-1796 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 19-02-1797 in Wanswerd. Trijntje is overleden op 08-04-1830 in Ferwerderadeel, 33 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 17-06-1818 in Ferwerderadeel met Sas Minnolts Eidema, ongeveer 30 jaar oud. Sas is geboren omstreeks 1788 in Steins (Leeuwarderadeel). Sas is overleden op 20-03-1868 in Ferwerderadeel, ongeveer 80 jaar oud.
Kind van Ytzen en Sytske (3):
7 Saapke Ytzens Zwaanstra, geboren op 21-06-1800 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 17-08-1800 in Wanswerd. Saapke is overleden op 26-09-1873 in Ferwerderadeel, 73 jaar oud. Saapke:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 22-02-1821 in Ferwerderadeel met Sikke Tjeerds Obma, ongeveer 25 jaar oud. Sikke is geboren omstreeks 1796 in Hallum. Sikke is overleden vr 21-04-1831, ten hoogste 35 jaar oud.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 21-04-1831 in Ferwerderadeel met Joeke Martens van der Velde, ongeveer 32 jaar oud. Joeke is geboren omstreeks 1799 in Ferwerd. Joeke is overleden. Joeke is weduwnaar van Ytje Baukes de Jong (ovl. vr 1831).
IV-b Hette Dirks Tamminga, zoon van Dirk Ytsens (zie III-a) en Saapke Fransen. Hij is gedoopt op 01-01-1746 in Wanswerd. Hette is overleden op 06-09-1812 in Ferwerderadeel, 66 jaar oud. Hette trouwde, 39 jaar oud, op 15-05-1785 in Wanswerd met Trijntje Boeles Boelens, 31 jaar oud, nadat zij op 01-05-1785 in Ferwerd in ondertrouw zijn gegaan. Trijntje is een dochter van Boele Jitzes en Antje Jans. Zij is gedoopt op 06-02-1754 in Wanswerd. Trijntje is overleden op 17-09-1827 in Ferwerderadeel, 73 jaar oud.
Kinderen van Hette en Trijntje:
1 Sipke Hettes Tamminga, geboren op 12-10-1787 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Volgt V-b.
2 Saapke Hettes Tamminga, geboren op 21-04-1790 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 23-05-1790 in Wanswerd. Saapke is overleden op 29-04-1864 in Ferwerderadeel, 74 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-04-1864. Saapke trouwde, 38 jaar oud, op 01-05-1828 in Ferwerderadeel met Pieter Pieters Boermans, ongeveer 26 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1802. Pieter is overleden op 15-10-1857 in Ferwerderadeel, ongeveer 55 jaar oud.
3 Antje Hettes Tamminga, geboren op 05-01-1793 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 03-02-1793 in Wanswerd. Antje is overleden op 11-10-1870 in Ferwerderadeel, 77 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1870. Antje trouwde, 37 jaar oud, op 27-05-1830 in Ferwerderadeel met Sas Popkes van der Tuuk, ongeveer 37 jaar oud. Sas is geboren omstreeks 1793. Sas is overleden op 12-03-1864 in Ferwerderadeel, ongeveer 71 jaar oud.
IV-c Ytzen Jans Tamminga, zoon van Jan Ytsens (zie III-b) en Baukjen Lieuwes. Hij is gedoopt op 17-08-1749 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Ytzen is overleden op 12-04-1826 in Ferwerderadeel, 76 jaar oud. Ytzen trouwde, 24 jaar oud, op 05-06-1774 in Wanswerd met Yntje (Janke)(Jientje) Baukes.
Kinderen van Ytzen en Yntje:
1 Marieke (Maria) Itsens, geboren op 20-04-1778. Zij is gedoopt op 17-05-1778 in Wanswerd. Marieke is overleden.
2 Jan Itsen Tamminga, geboren op 12-01-1784. Hij is gedoopt op 15-02-1784 in Wanswerd. Jan is overleden op 06-04-1837 in Menaldumadeel, 53 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
3 Isaac Itsens Tamminga, geboren op 18-07-1785. Volgt V-c.
4 Durk (Dirk) Itsens Tamminga, geboren op 26-04-1787 in Wanswerd. Volgt V-d.
5 Marijke Ietses Tamminga, geboren op 11-03-1789 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Zij is gedoopt op 18-04-1789 in Wanswerd. Marijke is overleden op 18-07-1861 in Achtkarspelen, 72 jaar oud. Marijke trouwde, 27 jaar oud, op 11-12-1816 in Stiens met Johannes Jelles Brandsma, 35 jaar oud. Johannes is geboren op 21-04-1781. Hij is gedoopt op 03-06-1781 in Stiens. Johannes is overleden op 16-04-1838 in Leeuwarden, 56 jaar oud.
6 Lieuwe Itsens Tamminga, geboren op 21-02-1793 in Wanswerd. Volgt V-e.
IV-d Ytsen Meinderts, zoon van Meindert Ytsens (Ytzens) (zie III-c) en Antje Freerks (Vreriks). Hij is gedoopt op 02-04-1752 in Wanswerd. Ytsen is overleden vr 05-05-1821, ten hoogste 69 jaar oud. Ytsen trouwde, 32 jaar oud, op 09-05-1784 in Hallum met Haebeltje (Aebeltie) Tjalles Ferwerda, 29 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats. Zij is gedoopt op 29-09-1754 in Wanswerd. Haebeltje is overleden op 05-05-1821, 66 jaar oud.
Kinderen van Ytsen en Haebeltje:
1 Meindert Ytzens, geboren op 07-02-1785 in Hallum (Ferwederadeel). Hij is gedoopt op 27-02-1785 in Hallum. Meindert is overleden.
2 Antie Ytzens, geboren op 19-03-1788 in Hallum (Ferwederadeel). Zij is gedoopt op 04-05-1788 in Hallum. Antie is overleden.
IV-e Jenne Meinderts Meinema is geboren op 23-07-1759 in Wanswerd, zoon van Meindert Ytsens (Ytzens) (zie III-c) en Antje Freerks (Vreriks). Hij is gedoopt op 23-07-1759 in Wanswerd en Jislum. Jenne is overleden op 05-09-1826 in Raard (Westdongeradeel), 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-09-1826. Jenne trouwde, 22 jaar oud, op 02-12-1781 in Wanswerd met Lijsbert (Elizabeth) Hoites, 26 jaar oud, nadat zij op 30-11-1781 in Reitsum in ondertrouw zijn gegaan. Lijsbert is een dochter van Hoite Douwes en Renske Dirks. Zij is gedoopt op 24-08-1755 in Waaxens. Lijsbert is overleden op 02-09-1826 in Raard (Westdongeradeel), 71 jaar oud.
Kinderen van Jenne en Lijsbert:
1 Hoite Jennes, geboren op 26-04-1782. Hij is gedoopt op 19-05-1782 in Wanswerd. Hoite is overleden.
2 Rinske Jennes, geboren op 22-05-1783 in Raard. Zij is gedoopt op 29-06-1783 in Raard. Rinske is overleden.
3 Meindert Jinnes Meinema (Minnema), geboren op 23-02-1786 in Raard (Westdongeradeel). Volgt V-f.
4 Hoite Jennes Meinema, geboren op 04-01-1789 in Raard (Westdongeradeel). Volgt V-g.
5 Ate Jennes, geboren op 18-04-1792 in Raard (Westdongeradeel). Hij is gedoopt op 06-05-1792 in Raard. Ate is overleden.
6 Anne Jennes Meinema, geboren op 02-04-1795 in Raard (Westdongeradeel). Volgt V-h.
7 Renske Jennes Meinema, geboren op 13-08-1798 in Raard (Westdongeradeel). Zij is gedoopt op 09-09-1798 in Raard. Renske is overleden op 15-03-1883 in Raard (Westdongeradeel), 84 jaar oud. Renske trouwde, 30 jaar oud, op 13-06-1829 in Westdongeradeel met Klaas Piers Tania, ongeveer 26 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1803. Klaas is overleden op 19-05-1878 in Westdongeradeel, ongeveer 75 jaar oud.
IV-f Hette Meinderts (Meinders)(Meinerts) Postma (Posma), zoon van Meindert Ytsens (Ytzens) (zie III-c) en Antje Freerks (Vreriks). Hij is gedoopt op 24-05-1762 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Hette is overleden. Hette trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1791 in Wanswerd met Trijntje Ates, nadat zij op 18-05-1791 in Raard in ondertrouw zijn gegaan. Trijntje is geboren in Wanswerd.
Kinderen van Hette en Trijntje:
1 Aate (Ate) Hettes Posma (Postma)(Postmus), geboren op 21-09-1791 in Brantgum (Westdongeradeel). Volgt V-i.
2 Antje Hettes, geboren op 30-06-1793 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Zij is gedoopt op 04-08-1793 in Wanswerd. Antje is overleden.
3 Meinerd Hettes, geboren op 26-08-1796 in Hallum (Ferwerderadeel). Hij is gedoopt op 25-09-1796 in Hallum. Meinerd is overleden.
V-a Marten Ytzens Tamminga, zoon van Ytzen Dirks Zwaanstra (zie IV-a) en Sytske Martens. Hij is gedoopt op 22-06-1766 in Wanswerd Jislum. Marten is overleden op 25-10-1829 in Ferwerderadeel, 63 jaar oud. Marten trouwde, 23 jaar oud, op 28-03-1790 in Wanswerd Jislum met Minke Andries Boersma, ongeveer 20 jaar oud. Minke is geboren omstreeks 1770 in Wanswerd. Minke is overleden op 13-04-1867 in Ferwerderadeel, ongeveer 97 jaar oud.
Kinderen van Marten en Minke:
1 Sytske Martens Tamminga, geboren op 08-05-1790 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 06-06-1790 in Wanswerd. Sytske is overleden op 20-11-1829 in Ferwerderadeel, 39 jaar oud. Sytske trouwde, 20 jaar oud, op 19-11-1810 in Wanswerd met Anne Jacobs Klok, ongeveer 24 jaar oud. Anne is geboren omstreeks 1786 in Blija. Anne is overleden. Anne trouwde later op 02-06-1831 in Ferwerderadeel met Foekje Jans de Jong (geb. ±1777).
2 Froukje Martens Tamminga, geboren op 25-01-1792 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 26-02-1792 in Wanswerd. Froukje is overleden op 17-03-1872 in Holwerd (Westdongeradeel), 80 jaar oud. Froukje trouwde, 43 jaar oud, op 30-04-1835 in Ferwerderadeel met Minse Hendriks Buma, ongeveer 50 jaar oud. Minse is geboren omstreeks 1785 in Janum. Minse is overleden op 21-06-1864 in Dantumadeel, ongeveer 79 jaar oud.
3 Ytje Martens Tamminga, geboren op 30-11-1793 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 05-01-1794 in Wanswerd. Ytje is overleden op 12-07-1883 in Westdongeradeel, 89 jaar oud. Ytje trouwde, 36 jaar oud, op 12-06-1830 in Westdongeradeel met Ynse Sijes Wiersma, 27 jaar oud. Ynse is geboren op 02-07-1802 in Wetzens (Oostdongeradeel). Hij is gedoopt op 25-07-1802 in Wetzens (Oostdongeradeel). Ynse is overleden op 28-07-1879 in Westdongeradeel, 77 jaar oud.
4 Sjoukje Martens Tamminga, geboren op 16-04-1795 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 24-05-1795 in Wanswerd. Sjoukje is overleden op 11-11-1847 in Westdongeradeel, 52 jaar oud. Sjoukje trouwde, 28 jaar oud, op 10-07-1823 in Ferwerderadeel met Hendrik Jans Sterk, ongeveer 32 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1791 in Nes (Ameland). Hendrik is overleden.
5 Andries Martens Tamminga, geboren op 02-12-1797 in Wanswerd. Volgt VI-a.
6 Ytzen Martens Tamminga, geboren op 01-09-1799 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 29-09-1799 in Wanswerd. Ytzen is overleden op 16-10-1813 in Ferwerderadeel, 14 jaar oud.
7 Doetje Martens Tamminga, geboren op 19-09-1801 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 11-10-1801 in Wanswerd. Doetje is overleden op 06-09-1846 in Kollumerland c.a., 44 jaar oud. Doetje trouwde, 30 jaar oud, op 29-05-1832 in Westdongeradeel met Rykle Popkes van der Hoek, 23 jaar oud. Rykle is geboren op 10-01-1809 in Zwaagwesteinde (Dantumadeel). Hij is gedoopt op 25-06-1809 in Dantumawoude (Dantumadeel). Rykle is overleden op 16-01-1848 in Achtkarspelen, 39 jaar oud.
8 Dirk Martens Tamminga, geboren op 17-02-1803 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 27-03-1803 in Wanswerd. Dirk is overleden op 12-11-1825 in Ferwerderadeel, 22 jaar oud. Dirk bleef ongehuwd.
9 Grijtje Martens, geboren op 09-04-1806 in Wanswerd. Zij is gedoopt op 18-05-1806 in Wanswerd. Grijtje is overleden op 22-05-1806 in Wanswerd, 1 maand oud.
10 NN Martens, geboren omstreeks 21-05-1807 in Wanswerd. NN is overleden op 28-05-1807 in Wanswerd, ongeveer 7 dagen oud.
11 Jan Martens Tamminga, geboren op 19-05-1808 in Wanswerd. Hij is gedoopt op 19-06-1808 in Wanswerd. Jan is overleden op 18-08-1839 in Ferwerderadeel, 31 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
12 Sybe Tamminga, geboren op 02-07-1811 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Sybe is overleden op 09-09-1811 in Ferwerderadeel, 2 maanden oud.
13 Sybe Tamminga, geboren op 24-10-1812 in Wanswerd. Volgt VI-b.
V-b Sipke Hettes Tamminga is geboren op 12-10-1787 in Wanswerd (Ferwerderadeel), zoon van Hette Dirks Tamminga (zie IV-b) en Trijntje Boeles Boelens. Hij is gedoopt op 25-11-1787 in Wanswerd. Sipke is overleden op 30-07-1834 in Leeuwarderadeel, 46 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-07-1834. Sipke trouwde, 41 jaar oud, op 21-05-1829 in Ferwerderadeel met Akke Meints Groothof, 21 jaar oud. Akke is geboren op 27-03-1808 in Oudkerk (Tietjerksteradeel), dochter van Meint Jacobs Groothof en Antje Hotzes. Zij is gedoopt op 17-04-1808 in Oudkerk (Tietjerksteradeel). Akke is overleden op 26-09-1833 in Tietjerksteradeel, 25 jaar oud.
Kinderen van Sipke en Akke:
1 Hette Sipkes Tamminga, geboren op 11-06-1830 in Roodkerk (Dantumadeel). Volgt VI-c.
2 Trijntje Tamminga, geboren op 26-12-1831 in Dantumadeel. Trijntje is overleden op 27-12-1896 in Ferwerderadeel, 65 jaar oud. Trijntje bleef ongehuwd.
V-c Isaac Itsens Tamminga is geboren op 18-07-1785, zoon van Ytzen Jans Tamminga (zie IV-c) en Yntje (Janke)(Jientje) Baukes. Hij is gedoopt op 28-08-1785 in Wanswerd. Isaac is overleden op 06-09-1847 in Dokkum, 62 jaar oud. Isaac trouwde, 26 jaar oud, op 12-12-1811 in Kollumerland c.a. met Hiltje Tjallings de Boer, 26 jaar oud. Hiltje is geboren op 01-03-1785 in Engwierum (Oostdongeradeel). Zij is gedoopt op 03-04-1785 in Engwierum (Oostdongeradeel). Hiltje is overleden op 21-09-1856 in Dokkum, 71 jaar oud.
Kinderen van Isaac en Hiltje:
1 Trijntje Tamminga, geboren op 25-07-1819 in Kollumerland c.a.. Trijntje is overleden op 21-09-1849 in Dokkum, 30 jaar oud. Trijntje trouwde, 18 jaar oud, op 17-09-1837 in Dokkum met Heinse Bartels Henstra, ongeveer 27 jaar oud. Heinse is geboren omstreeks 1810. Heinse is overleden op 08-09-1849 in Dokkum, ongeveer 39 jaar oud.
2 Tjalling Tamminga, geboren op 07-04-1822 in Oostdongeradeel. Tjalling is overleden op 10-09-1901 in Zuidlaren, 79 jaar oud.
3 Yttje Tamminga, geboren op 07-04-1822 in Oostdongeradeel. Yttje is overleden.
V-d Durk (Dirk) Itsens Tamminga is geboren op 26-04-1787 in Wanswerd, zoon van Ytzen Jans Tamminga (zie IV-c) en Yntje (Janke)(Jientje) Baukes. Hij is gedoopt op 10-06-1787 in Wanswerd. Durk is overleden vr 06-06-1864, ten hoogste 77 jaar oud. Durk begon een relatie met Jiskjen Durks Faber. Jiskjen is geboren omstreeks 1788. Jiskjen is overleden op 06-06-1864 in Leeuwarden, ongeveer 76 jaar oud.
Kinderen van Durk en Jiskjen:
1 Tettje Dirks (Durks) Tamminga, geboren op 26-02-1811 in Boksum. Zij is gedoopt op 24-03-1811 in Boksum. Tettje is overleden op 25-12-1879 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Tettje trouwde, 35 jaar oud, op 05-07-1846 in Leeuwarden met Wopke Klazes Swart (Zwart), 34 jaar oud. Wopke is geboren op 30-07-1811 in Tietjerksteradeel. Wopke is overleden op 03-02-1878 in Leeuwarden, 66 jaar oud.
2 Dirk Dirks Tamminga, geboren omstreeks 1812 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VI-d.
3 Ytzen Durks Tamminga, geboren op 24-05-1812 in Baarderadeel. Ytzen is overleden.
4 Jientje (Jentje)(Jantje) Durks Tamminga, geboren op 23-09-1813 in Marssum. Jientje is overleden op 16-10-1859 in Wymbritseradeel, 46 jaar oud. Jientje trouwde, 26 jaar oud, op 02-05-1840 in Wymbritseradeel met Teede (Taede) Aukes Jongbloed, 40 jaar oud. Teede is geboren op 31-08-1799 in Oppenhuizen (Wymbritseradeel). Hij is gedoopt op 22-09-1799 in Oppenhuizen (Wymbritseradeel). Teede is overleden op 28-04-1876 in Wymbritseradeel, 76 jaar oud.
5 Ytje (Ietje)(Jetje) Durks Tamminga, geboren op 15-08-1817 in Beers (Baarderadeel). Ytje is overleden op 22-05-1853 in Leeuwarderadeel, 35 jaar oud. Ytje:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 05-03-1842 in Baarderadeel met Oege Pieters Miedema, ongeveer 39 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 25-06-1844 in Leeuwarden. Oege is geboren omstreeks 1803 in Bozum. Oege is overleden.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 16-09-1848 in Baarderadeel met Yde Johannes de Jong, ongeveer 24 jaar oud. Yde is geboren omstreeks 1824 in Terhorne. Yde is overleden op 07-05-1897 in Rauwerderhem, ongeveer 73 jaar oud. Yde trouwde later op 10-03-1858 in Idaarderadeel met Hanke Durks Hoitinga (geb. ±1834).
6 Ytsen Tamminga, geboren op 14-07-1821 in Baarderadeel. Ytsen is overleden.
7 Marijke Tamminga, geboren op 06-02-1824 in Jellum (Baarderadeel). Marijke is overleden op 03-10-1856 in Franeker, 32 jaar oud. Marijke:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 14-08-1844 in Baarderadeel met Hyltje Pieters Hiemstra, ongeveer 26 jaar oud. Hyltje is geboren omstreeks 1818 in Baard. Hyltje is overleden op 30-05-1851, ongeveer 33 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 21-10-1855 in Franeker met Willem Sjirks Kooistra, 52 jaar oud. Willem is geboren op 03-10-1803 in Franeker. Willem is overleden op 01-10-1884 in Franeker, 80 jaar oud. Willem trouwde later op 31-01-1864 in Franeker met Antje Tjallings van Arkens.
8 Symontje Tamminga, geboren op 11-02-1827 in Baarderadeel. Symontje is overleden op 25-04-1856 in Baarderadeel, 29 jaar oud. Symontje bleef ongehuwd.
9 Douwe Durks Tamminga, geboren op 22-07-1828 in Jellum (Baarderadeel). Volgt VI-e.
10 Baukje Durks Tamminga, geboren op 07-08-1830 in Jellum (Baarderadeel). Baukje is overleden op 17-06-1862 in Baarderadeel, 31 jaar oud. Baukje trouwde, 24 jaar oud, op 09-05-1855 in Baarderadeel met Sytse Freerks Koopmans, ongeveer 26 jaar oud. Sytse is geboren omstreeks 1829 in Beers (Baarderadeel). Sytse is overleden. Sytse trouwde later op 12-03-1868 in Baarderadeel met Antje Sjirks Jousma (geb. ±1846).
11 Akke Durks Tamminga, geboren op 07-08-1830. Akke is overleden op 15-08-1830 in Baarderadeel, 8 dagen oud.
V-e Lieuwe Itsens Tamminga is geboren op 21-02-1793 in Wanswerd, zoon van Ytzen Jans Tamminga (zie IV-c) en Yntje (Janke)(Jientje) Baukes. Hij is gedoopt op 06-03-1793 in Wanswerd. Lieuwe is overleden op 04-03-1823 in Menaldumadeel, 30 jaar oud. Lieuwe trouwde met Janke Jentjes Schuurmans. Janke is geboren omstreeks 1786. Janke is overleden op 26-10-1872 in Menaldumadeel, ongeveer 86 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Janke:
1 Ytzen Lieuwes Tamminga, geboren op 29-07-1811 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VI-f.
2 Jentje Lieuwes Tamminga, geboren op 22-03-1814 in Menaldumadeel. Volgt VI-g.
3 Dieuwke Tamminga, geboren op 13-02-1816 in Menaldumadeel. Dieuwke is overleden op 12-01-1820 in Menaldumadeel, 3 jaar oud.
4 Dieuwke Lieuwes (Luitzens) Tamminga, geboren op 09-12-1821 in Menaldumadeel. Dieuwke is overleden op 20-01-1875 in Menaldumadeel, 53 jaar oud. Dieuwke trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1846 in Menaldumadeel met Ynse Jacobs Tuininga, ongeveer 25 jaar oud. Ynse is geboren omstreeks 1821 in Oosterwierum (Baarderadeel). Ynse is overleden na 20-01-1875, minstens 54 jaar oud.
V-f Meindert Jinnes Meinema (Minnema) is geboren op 23-02-1786 in Raard (Westdongeradeel), zoon van Jenne Meinderts Meinema (zie IV-e) en Lijsbert (Elizabeth) Hoites. Hij is gedoopt op 12-03-1786 in Raard (Westdongeradeel). Meindert is overleden op 07-10-1855 in Sybrandahuis (Dongeradeel), 69 jaar oud. Meindert trouwde, 27 jaar oud, op 25-07-1813 in Dantumadeel met Klaaske Symens Tolsma (Talsma), 24 jaar oud. Klaaske is geboren op 16-02-1789 in Sybrandahuis, dochter van Sijmon Klases en Reinouw Klases. Zij is gedoopt op 10-05-1789 in Sybrandahuis. Klaaske is overleden op 21-02-1872 in Dantumadeel, 83 jaar oud.
Kinderen van Meindert en Klaaske:
1 Symon Meinderts Minnema, geboren op 14-01-1814 in Dantumadeel. Volgt VI-h.
2 Jinne Minnema, geboren op 26-06-1815 in Dantumadeel. Jinne is overleden op 20-08-1815 in Dantumadeel, 1 maand oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-08-1815.
3 Reinouw Meinderts Minnema, geboren op 04-10-1816 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-10-1816. Reinouw is overleden op 26-10-1897 in Dantumadeel, 81 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-10-1897. Reinouw trouwde, 25 jaar oud, op 02-01-1842 in Dantumadeel met Bauke Tjallings Visser, 27 jaar oud. Bauke is geboren op 31-07-1814 in Wartena. Bauke is overleden op 05-01-1906 in Dantumadeel, 91 jaar oud.
4 Lijsbeth Meinderts Minnema, geboren op 03-04-1819 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-04-1819. Lijsbeth is overleden op 16-01-1891 in Westdongeradeel, 71 jaar oud. Lijsbeth trouwde, 26 jaar oud, op 05-07-1845 in Westdongeradeel met Douwe Klazes Heringa (Heeringa), 29 jaar oud. Douwe is geboren op 24-02-1816 in Westdongeradeel. Douwe is overleden op 19-07-1901 in Westdongeradeel, 85 jaar oud.
5 Antje Meinderts Minnema, geboren op 10-11-1820 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-11-1820. Antje is overleden op 30-12-1869 in Dantumadeel, 49 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1869. Antje trouwde, 29 jaar oud, op 01-06-1850 in Dantumadeel met Eildert Willems Duyff, 24 jaar oud. Eildert is geboren op 04-05-1826 in Dantumadeel. Eildert is overleden op 11-03-1905 in Dantumadeel, 78 jaar oud.
6 Klaas Meinderts Minnema, geboren op 28-02-1824 in Dantumadeel. Volgt VI-i.
7 Jinne Minnema, geboren op 22-09-1827 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-09-1827. Jinne is overleden op 04-05-1912 in Dantumadeel, 84 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1912. Jinne bleef ongehuwd.
8 Wytske Minnema, geboren op 14-01-1830 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-01-1830. Wytske is overleden op 30-12-1868 in Dantumadeel, 38 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1868. Wytske trouwde, 26 jaar oud, op 09-10-1856 in Dantumadeel met Lieuwe Thomas Kingma, 43 jaar oud. Lieuwe is geboren op 19-09-1813 in Dantumadeel. Lieuwe is overleden op 06-11-1896 in Dantumadeel, 83 jaar oud.
9 Meindert Minnema, geboren op 08-06-1833 in Dantumadeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1833. Meindert is overleden op 05-01-1914 in Dantumadeel, 80 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-01-1914. Meindert bleef ongehuwd.
V-g Hoite Jennes Meinema is geboren op 04-01-1789 in Raard (Westdongeradeel), zoon van Jenne Meinderts Meinema (zie IV-e) en Lijsbert (Elizabeth) Hoites. Hij is gedoopt op 25-01-1789. Hoite is overleden op 25-01-1842 in Oostrum (Oostdongeradeel), 53 jaar oud. Hoite trouwde, 22 jaar oud, op 12-09-1811 in Westdongeradeel met Fokeltje (Fogeltje) Louwrens Joustra, 19 jaar oud. Fokeltje is geboren op 12-12-1791 in Streek, dochter van Lourens Klazes en Engeltie Hessels. Zij is gedoopt op 15-01-1792 in Bornwird. Fokeltje is overleden op 28-12-1884 in Oostdongeradeel, 93 jaar oud.
Kinderen van Hoite en Fokeltje:
1 Lijsbert Meindertsma, geboren op 04-01-1813 in Westdongeradeel. Lijsbert is overleden op 05-11-1879 in Oostdongeradeel, 66 jaar oud. Lijsbert bleef ongehuwd.
2 Louwrens Meinema, geboren op 08-07-1814 in Westdongeradeel. Louwrens is overleden op 15-04-1848 in Oostdongeradeel, 33 jaar oud. Louwrens bleef ongehuwd.
3 Jenne (Jinne) Meinema, geboren op 29-05-1816 in Westdongeradeel. Volgt VI-j.
4 Engeltje Hoites Meinema, geboren op 16-09-1818 in Westdongeradeel. Engeltje is overleden op 21-05-1898 in Ferwerderadeel, 79 jaar oud. Engeltje trouwde, 25 jaar oud, op 31-05-1844 in Oostdongeradeel met Jenze (Jienze)(Jense) Wybrens Terpstra, 24 jaar oud. Jenze is geboren op 08-03-1820 in Wanswerd (Ferwerderadeel). Jenze is overleden op 12-04-1849 in Ferwerderadeel, 29 jaar oud.
5 Ate Meinema, geboren op 03-02-1821 in Westdongeradeel. Ate is overleden op 17-06-1833 in Oostdongeradeel, 12 jaar oud.
6 Tjetske (Tjitske) Meinema, geboren op 15-08-1825 in Westdongeradeel. Tjetske is overleden op 12-06-1884 in Oostdongeradeel, 58 jaar oud. Tjetske trouwde, 38 jaar oud, op 08-08-1864 in Oostdongeradeel met Bauke Poppes Stienstra, 43 jaar oud. Bauke is geboren op 31-03-1821 in Dantumadeel. Bauke is overleden op 21-10-1892 in Oostdongeradeel, 71 jaar oud.
7 Renske Meinema, geboren op 09-02-1828 in Westdongeradeel. Renske is overleden op 28-02-1828 in Westdongeradeel, 19 dagen oud.
8 Rinske (Renske) Hoites Meinema, geboren op 07-12-1829 in Oostdongeradeel. Rinske is overleden op 19-12-1902 in Dantumadeel, 73 jaar oud. Rinske trouwde, 24 jaar oud, op 10-06-1854 in Oostdongeradeel met Sytze Hendriks Braaksma, 25 jaar oud. Sytze is geboren op 24-01-1829 in Oostdongeradeel. Sytze is overleden op 07-10-1860 in Westdongeradeel, 31 jaar oud.
9 Attje (Atje) Meinema, geboren op 28-01-1834 in Oostdongeradeel. Attje is overleden op 19-04-1918 in Oostdongeradeel, 84 jaar oud. Attje bleef ongehuwd.
V-h Anne Jennes Meinema is geboren op 02-04-1795 in Raard (Westdongeradeel), zoon van Jenne Meinderts Meinema (zie IV-e) en Lijsbert (Elizabeth) Hoites. Hij is gedoopt op 05-04-1795 in Raard. Anne is overleden op 27-08-1869 in Betterwird (Westdongeradeel), 74 jaar oud. Anne trouwde, 26 jaar oud, op 22-05-1821 in Ternaard (Westdongeradeel) met Martje Willems Dikland, 22 jaar oud. Martje is geboren op 03-07-1798 in Drachten (Achtkarspelen), dochter van Willem Bonnes Dikland en Joukjen Klazes van der Veen. Martje is overleden op 18-07-1874 in Aalsum (Westdongeradeel), 76 jaar oud. Martje is weduwe van Hette Klazes van er Tempel, met wie zij trouwde op 24-05-1818 in Sneek.
Kinderen van Anne en Martje:
1 Jinne (Jiene)(Jenne) Annes Meinema, geboren op 13-09-1822 in Genum (Ferweradeel). Volgt VI-k.
2 Willem Annes Meinema, geboren op 28-04-1824 in Ferwerderadeel. Volgt VI-l.
3 Klaas Annes Meinema, geboren op 22-05-1826 in Ferwerderadeel. Volgt VI-m.
4 Ate Annes Meinema, geboren op 13-11-1828 in Genum (Ferweradeel). Volgt VI-n.
5 Riekele Dikland Meinema, geboren op 05-04-1832 in Oostdongeradeel. Volgt VI-o.
6 Jouke Annes Meinema (Meinsma), geboren op 03-10-1834 in Nes (Westdongeradeel). Volgt VI-p.
7 Lijsbeth Annes Meinema, geboren op 13-03-1838 in Westdongeradeel. Lijsbeth is overleden op 26-12-1838 in Westdongeradeel, 9 maanden oud.
8 Lolkje Annes Meinema, geboren op 13-03-1838 in Westdongeradeel. Lolkje is overleden op 08-01-1839 in Westdongeradeel, 9 maanden oud.
9 Anne Annes Meinema, geboren op 12-01-1842 in Betterwird (Westdongeradeel). Volgt VI-q.
V-i Aate (Ate) Hettes Posma (Postma)(Postmus) is geboren op 21-09-1791 in Brantgum (Westdongeradeel), zoon van Hette Meinderts (Meinders)(Meinerts) Postma (Posma) (zie IV-f) en Trijntje Ates. Hij is gedoopt op 13-11-1791 in Brantgum. Aate is overleden op 20-07-1858 in Ferwerderadeel, 66 jaar oud. Aate trouwde, 19 jaar oud, op 24-02-1811 in Hallum (Ferwederadeel) met Beitske Sjabbes Kooistra. Beitske is overleden op 29-07-1848 in Ferwerderadeel.
Kinderen van Aate en Beitske:
1 Hette Postma, geboren op 23-09-1813 in Ferwerderadeel. Hette is overleden op 29-09-1813 in Ferwerderadeel, 6 dagen oud.
2 Hette Postmus, geboren op 05-04-1815 in Ferwerd (Ferwerderadeel). Hette is overleden op 10-04-1815 in Ferwerderadeel, 5 dagen oud.
3 Trijntje Ates Postma, geboren omstreeks 1816. Trijntje is overleden op 01-12-1868 in Ferwerderadeel, ongeveer 52 jaar oud. Trijntje trouwde met Douwe Tjeerds de Boer. Douwe is overleden vr 01-12-1868.
4 Jan Ates Postma, geboren op 09-05-1819 in Ferwerd. Volgt VI-r.
VI-a Andries Martens Tamminga is geboren op 02-12-1797 in Wanswerd, zoon van Marten Ytzens Tamminga (zie V-a) en Minke Andries Boersma. Hij is gedoopt op 14-01-1798 in Wanswerd. Andries is overleden op 06-02-1830 in Oostdongeradeel, 32 jaar oud. Andries trouwde, 24 jaar oud, op 03-07-1822 in Oostdongeradeel met Maaike Tjepkes Smedema, 25 jaar oud. Maaike is geboren op 06-04-1797. Zij is gedoopt op 07-05-1797 in Ee (Oostdongeradeel). Maaike is overleden op 13-07-1849 in Oostdongeradeel, 52 jaar oud.
Kinderen van Andries en Maaike:
1 Marten Andries Tamminga, geboren op 25-06-1823 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt VII-a.
2 Minke Tamminga, geboren op 11-02-1825 in Oostdongeradeel. Minke is overleden op 06-10-1831 in Ferwerderadeel, 6 jaar oud.
3 Naamloos Tamminga, geboren in 1829. Naamloos is overleden op 17-02-1829 in Oostdongeradeel, geen jaar oud.
4 Andries Tamminga, geboren op 05-03-1830 in Oostdongeradeel. Andries is overleden op 04-06-1831 in Ferwerderadeel, 1 jaar oud.
VI-b Sybe Tamminga is geboren op 24-10-1812 in Wanswerd, zoon van Marten Ytzens Tamminga (zie V-a) en Minke Andries Boersma. Sybe is overleden op 21-04-1886 in Ferwerderadeel, 73 jaar oud. Sybe trouwde, 30 jaar oud, op 03-06-1843 in Westdongeradeel met Uilkje Rinderts Tolsma, 32 jaar oud. Uilkje is geboren op 16-05-1811 in Westdongeradeel. Uilkje is overleden op 27-05-1865 in Ferwerderadeel, 54 jaar oud. Sybe en Uilkje bleven kinderloos.
VI-c Hette Sipkes Tamminga is geboren op 11-06-1830 in Roodkerk (Dantumadeel), zoon van Sipke Hettes Tamminga (zie V-b) en Akke Meints Groothof. Hette is overleden op 23-03-1878 in Ferwerderadeel, 47 jaar oud. Hette:
(1) trouwde, 32 jaar oud, op 30-05-1863 in Ferwerderadeel met Adriaantje Gosses de Boer, 29 jaar oud. Adriaantje is geboren op 04-02-1834 in Marrum (Ferwerderadeel). Adriaantje is overleden op 08-04-1864 in Ferwerderadeel, 30 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 24-05-1873 in Ferwerderadeel met Saapke Gosses de Boer, 46 jaar oud. Saapke is geboren op 31-08-1826 in Ferwerderadeel. Saapke is overleden op 23-12-1900 in Ferwerderadeel, 74 jaar oud. Saapke is weduwe van Anne Kornelis de Vries (ovl. vr 1873).
Kind van Hette en Adriaantje:
1 Aaltje Hettes Tamminga, geboren op 29-03-1864 in Ferwerderadeel. Aaltje is overleden na 15-12-1939, minstens 75 jaar oud. Aaltje trouwde, 21 jaar oud, op 11-06-1885 in Ferwerderadeel met Hartman Gerbens Koopmans, ongeveer 25 jaar oud. Hartman is geboren omstreeks 1860 in Holwerd (Westdongeradeel). Hartman is overleden op 15-12-1939 in Westdongeradeel, ongeveer 79 jaar oud.
VI-d Dirk Dirks Tamminga is geboren omstreeks 1812 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Durk (Dirk) Itsens Tamminga (zie V-d) en Jiskjen Durks Faber. Dirk is overleden op 08-06-1882 in Menaldumadeel, ongeveer 70 jaar oud. Dirk trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 24-05-1843 in Baarderadeel met Rienkje Willems Vellinga, 25 jaar oud. Rienkje is geboren op 03-04-1818 in Vrouwenparochie, dochter van Willem Hayes Vellinga en Geiske Everts. Rienkje is overleden op 08-08-1895 in Leeuwarden, 77 jaar oud.
Kinderen van Dirk en Rienkje:
1 Jitske Dirks Tamminga, geboren op 14-07-1846 in Jellum (Baarderadeel). Jitske is overleden na 20-12-1932, minstens 86 jaar oud. Jitske trouwde, 19 jaar oud, op 12-05-1866 in Baarderadeel met Douwe Douwes van ’t Zet, 25 jaar oud. Douwe is geboren op 11-12-1840 in Oudega (Wymbritseradeel). Douwe is overleden op 20-12-1932 in Leeuwarden, 92 jaar oud.
2 Willem Dirks Tamminga, geboren op 24-12-1847 in Jellum (Baarderadeel). Volgt VII-b.
VI-e Douwe Durks Tamminga is geboren op 22-07-1828 in Jellum (Baarderadeel), zoon van Durk (Dirk) Itsens Tamminga (zie V-d) en Jiskjen Durks Faber. Douwe is overleden op 17-04-1880 in Baarderadeel, 51 jaar oud. Douwe trouwde, 29 jaar oud, op 03-12-1857 in Baarderadeel met Maria Mintje Liewes Wynia, 47 jaar oud. Maria is geboren op 15-05-1810. Zij is gedoopt op 31-05-1810 in Oosterwierum (Baarderadeel). Maria is overleden op 29-03-1890 in Baarderadeel, 79 jaar oud. Douwe en Maria bleven kinderloos.
VI-f Ytzen Lieuwes Tamminga is geboren op 29-07-1811 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Lieuwe Itsens Tamminga (zie V-e) en Janke Jentjes Schuurmans. Hij is gedoopt op 18-08-1811 in Boksum (Menaldumadeel). Ytzen is overleden op 22-07-1897 in Menaldumadeel, 85 jaar oud. Ytzen trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1844 in Menaldumadeel met Hiltje Karsjens Kalma, 17 jaar oud. Hiltje is geboren op 19-08-1826 in Boksum (Menaldumadeel). Hiltje is overleden op 17-01-1898 in Wymbritseradeel, 71 jaar oud.
Kinderen van Ytzen en Hiltje:
1 Lieuwe Ytzens Tamminga, geboren op 20-05-1845 in Menaldumadeel. Lieuwe is overleden op 16-09-1848 in Menaldumadeel, 3 jaar oud.
2 Karsjen Ytzens Tamminga, geboren op 07-07-1846 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VII-c.
3 Janke Ytsens Tamminga, geboren op 06-02-1848 in Menaldumadeel. Janke is overleden op 08-05-1869 in Baarderadeel, 21 jaar oud (oorzaak: Verdrinking). Janke bleef ongehuwd.
4 Lieuwe Ytzens Tamminga, geboren op 10-12-1849 in Menaldumadeel. Volgt VII-d.
VI-g Jentje Lieuwes Tamminga is geboren op 22-03-1814 in Menaldumadeel, zoon van Lieuwe Itsens Tamminga (zie V-e) en Janke Jentjes Schuurmans. Jentje is overleden op 21-12-1894 in Menaldumadeel, 80 jaar oud. Jentje trouwde, 29 jaar oud, op 17-05-1843 in Menaldumadeel met Trijntje Jacobs Cuperus (Kuperus), 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 07-09-1820 in Menaldumadeel, dochter van Jacob Minnes Cuperus en Pietje Pieters Hofstra. Trijntje is overleden vr 21-12-1894, ten hoogste 74 jaar oud.
Kinderen van Jentje en Trijntje:
1 Lieuwe Jentjes Tamminga, geboren op 30-03-1844 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VII-e.
2 Jacob Tamminga, geboren op 10-09-1846 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VII-f.
3 Ytzen Jentjes Tamminga, geboren op 19-12-1848 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VII-g.
4 Tietje Tamminga, geboren op 20-08-1851 in Boksum (Menaldumadeel). Tietje is overleden op 13-01-1909 in Leeuwarderadeel, 57 jaar oud. Tietje trouwde, 28 jaar oud, op 08-05-1880 in Franekeradeel met Doekle van de Witte, 25 jaar oud. Doekle is geboren op 28-12-1854 in Pingjum (Wonseradeel). Doekle is overleden op 19-12-1906 in Franekeradeel, 51 jaar oud.
5 Johannes Jentjes Tamminga, geboren op 26-09-1853 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VII-h.
VI-h Symon Meinderts Minnema is geboren op 14-01-1814 in Dantumadeel, zoon van Meindert Jinnes Meinema (Minnema) (zie V-f) en Klaaske Symens Tolsma (Talsma). Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1814. Symon is overleden op 24-01-1883 in Westdongeradeel, 69 jaar oud. Symon trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1839 in Dantumadeel met Sjoukje Dirks Warringa, 26 jaar oud. Sjoukje is geboren op 02-05-1813 in Leeuwarden. Sjoukje is overleden op 06-12-1860 in Westdongeradeel, 47 jaar oud.
Kind van Symon en Sjoukje:
1 Klaaske Minnema, geboren op 26-01-1842 in Westdongeradeel. Klaaske is overleden op 09-01-1880 in Oostdongeradeel, 37 jaar oud. Klaaske trouwde, 29 jaar oud, op 18-05-1871 in Westdongeradeel met Marten Johannes de Jong, 31 jaar oud. Marten is geboren op 15-01-1840 in Dantumadeel. Marten is overleden op 15-11-1918 in Oostdongeradeel, 78 jaar oud.
VI-i Klaas Meinderts Minnema is geboren op 28-02-1824 in Dantumadeel, zoon van Meindert Jinnes Meinema (Minnema) (zie V-f) en Klaaske Symens Tolsma (Talsma). Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1824. Klaas is overleden op 06-05-1891 in Dantumadeel, 67 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-05-1891. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 06-01-1849 in Dantumadeel met Trijntje Bonnes Westra, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 16-04-1828 in Dantumadeel. Trijntje is overleden op 15-04-1898 in Dantumadeel, 69 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Trijntje:
1 Meindert Minnema, geboren op 14-04-1849 in Dantumadeel. Volgt VII-i.
2 Dieuwke Klazes Minnema, geboren op 04-12-1850 in Dantumadeel. Dieuwke is overleden op 11-08-1852 in Dantumadeel, 1 jaar oud.
3 Dieuwke Minnema, geboren op 24-03-1854 in Dantumadeel. Dieuwke is overleden op 05-07-1893 in Sneek, 39 jaar oud. Dieuwke trouwde, 23 jaar oud, op 04-10-1877 in Dantumadeel met Jan Klazes Braaksma, 23 jaar oud. Jan is geboren op 05-05-1854 in Dantumadeel. Jan is overleden na 05-07-1893, minstens 39 jaar oud.
4 Bonne Minnema, geboren op 28-01-1857 in Dantumadeel. Bonne is overleden op 17-07-1857 in Dantumadeel, 5 maanden oud.
5 Klaaske Klazes Minnema, geboren op 21-04-1859 in Dantumadeel. Klaaske is overleden op 04-07-1883 in Dantumadeel, 24 jaar oud. Klaaske bleef ongehuwd.
6 Anna Geertruid Minnema, geboren op 04-04-1863 in Dantumadeel. Anna is overleden na 18-08-1915, minstens 52 jaar oud. Anna trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1889 in Dantumadeel met Ale Ruurds Ozinga (Osinga), 23 jaar oud. Ale is geboren op 01-08-1865 in Dantumadeel. Ale is overleden op 19-08-1915 in Dantumadeel, 50 jaar oud.
7 Bonne Minnema, geboren op 15-02-1866 in Dantumadeel. Bonne is overleden op 11-11-1866 in Dantumadeel, 8 maanden oud.
8 Lijsbeth Minnema, geboren op 18-10-1867 in Dantumadeel. Lijsbeth is overleden op 25-11-1867 in Dantumadeel, 1 maand oud.
9 Lijsbeth Minnema, geboren op 03-02-1869 in Dantumadeel. Lijsbeth is overleden op 18-02-1869 in Dantumadeel, 15 dagen oud.
10 Bonne Minnema, geboren op 24-12-1872 in Dantumadeel. Volgt VII-j.
VI-j Jenne (Jinne) Meinema is geboren op 29-05-1816 in Westdongeradeel, zoon van Hoite Jennes Meinema (zie V-g) en Fokeltje (Fogeltje) Louwrens Joustra. Jenne is overleden op 05-07-1849 in Dokkum, 33 jaar oud. Jenne trouwde, 27 jaar oud, op 12-05-1844 in Dokkum met Hiltje Korrnelis Velding, 23 jaar oud. Hiltje is geboren op 24-09-1820 in Oostdongeradeel, dochter van Kornelis Jacobs Velding en Akke Freerks Dijkstra. Hiltje is overleden op 26-12-1893 in Dokkum, 73 jaar oud. Hiltje trouwde later op 03-08-1851 in Dokkum met Hermanus Bouma. Hiltje trouwde later op 29-11-1862 in Dokkum met [waarschijnlijk] Huibert Raadsma. Hiltje trouwde later op 13-04-1867 in Dokkum met [waarschijnlijk] Sybren van Rijs.
Kinderen van Jenne en Hiltje:
1 Akke Meinema, geboren op 13-07-1844 in Dokkum. Akke is overleden op 04-08-1844 in Dokkum, 22 dagen oud.
2 Akke Meinema, geboren op 28-11-1845 in Dokkum. Akke is overleden op 23-08-1929 in ’s Gravenhage, 83 jaar oud. Akke trouwde met Jan van Mastrigt. Jan is geboren omstreeks 1844 in Puttershoek. Jan is overleden op 22-03-1892 in ’s Gravenzande, ongeveer 48 jaar oud.
3 Kornelis Jinnes (Jennes) Meinema, geboren op 09-10-1847 in Dokkum. Volgt VII-k.
4 Hoite (Huite) Meinema, geboren op 02-04-1849 in Dokkum. Volgt VII-l.
VI-k Jinne (Jiene)(Jenne) Annes Meinema is geboren op 13-09-1822 in Genum (Ferweradeel), zoon van Anne Jennes Meinema (zie V-h) en Martje Willems Dikland. Jinne is overleden op 11-12-1890 in Oosternijkerk, 68 jaar oud. Jinne trouwde, 28 jaar oud, op 15-05-1851 in Westdongeradeel met Ytje Bokkes van der Ploeg, 32 jaar oud. Ytje is geboren op 28-09-1818 in Westdongeradeel. Ytje is overleden op 04-02-1893 in Oostdongeradeel, 74 jaar oud.
Kinderen van Jinne en Ytje:
1 Anne Meinema, geboren op 14-03-1852 in Bornwird (Westdongeradeel). Volgt VII-m.
2 Maria Jinnes Meinema, geboren op 02-04-1854 in Westdongeradeel. Maria is overleden op 09-08-1934 in Oostdongeradeel, 80 jaar oud. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1878 in Oostdongeradeel met Hille Jans Wagenaar, 28 jaar oud. Hille is geboren op 24-04-1850 in Oostdongeradeel. Hille is overleden op 03-11-1893 in Oostdongeradeel, 43 jaar oud.
3 Martje Meinema, geboren op 28-11-1855 in Wetzens (Oostdongeradeel). Martje is overleden op 08-12-1893 in Wagenborgen (Gr), 38 jaar oud.
4 Bokke Meinema, geboren op 15-09-1860 in Oostdongeradeel. Bokke is overleden op 17-03-1862 in Oostdongeradeel, 1 jaar oud.
VI-l Willem Annes Meinema is geboren op 28-04-1824 in Ferwerderadeel, zoon van Anne Jennes Meinema (zie V-h) en Martje Willems Dikland. Willem is overleden op 23-11-1871 in Dantumadeel, 47 jaar oud. Willem trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1853 in Dantumadeel met Trijntje Lieuwes Nicolay (Nicolai), 28 jaar oud. Trijntje is geboren op 17-07-1824 in Tietjerksteradeel, dochter van Lieuwe Sjoerds Nicolay en Akke Sytses Keimpsma. Trijntje is overleden op 17-06-1901 in Dokkum, 76 jaar oud.
Kinderen van Willem en Trijntje:
1 Lieuwe Willems Meinema, geboren op 30-08-1854 in Westdongeradeel. Volgt VII-n.
2 Anne Willems Meinema, geboren op 23-05-1857 in Dantumadeel. Anne is overleden op 18-01-1863 in Dantumadeel, 5 jaar oud.
3 Hette Willems Meinema, geboren op 21-12-1860 in Dantumadeel. Volgt VII-o.
4 Anne Willems Meinema, geboren op 13-04-1863 in Dantumadeel. Volgt VII-p.
5 Martje Willems Meinema, geboren op 06-04-1866 in Dantumadeel. Martje is overleden op 11-07-1869 in Dantumadeel, 3 jaar oud.
6 Akke Meinema, geboren op 26-05-1869 in Sybrandahuis (Dongeradeel). Akke is overleden op 21-05-1946 in Dokkum, 76 jaar oud. Akke trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1891 in Dokkum met Geert Honderd, 23 jaar oud. Geert is geboren op 27-02-1868 in Dokkum. Geert is overleden op 05-04-1899 in Dokkum, 31 jaar oud.
VI-m Klaas Annes Meinema is geboren op 22-05-1826 in Ferwerderadeel, zoon van Anne Jennes Meinema (zie V-h) en Martje Willems Dikland. Klaas is overleden op 18-04-1863 in Westdongeradeel, 36 jaar oud. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1851 in Westdongeradeel met Freerkje Bienses Westra, 38 jaar oud. Freerkje is geboren op 15-09-1812 in Kollumerland c.a.. Freerkje is overleden op 14-01-1898 in Kollumerland c.a., 85 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Freerkje:
1 Levenloos Meinema, levenloos geboren zoon, geboren op 07-08-1852.
2 Martje Meinema, geboren op 19-08-1854 in Westdongeradeel. Martje is overleden.
VI-n Ate Annes Meinema is geboren op 13-11-1828 in Genum (Ferweradeel), zoon van Anne Jennes Meinema (zie V-h) en Martje Willems Dikland. Ate is overleden op 20-04-1905 in Hantum (Westdongeradeel), 76 jaar oud. Ate trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1853 in Ternaard met Janke Lieuwes Posthumus, 27 jaar oud. Janke is geboren op 09-11-1825 in Hantum (Westdongeradeel), dochter van Lieuwe Lolkes Posthumus en Korneliske Freerks. Janke is overleden op 25-05-1905 in Hantum (Westdongeradeel), 79 jaar oud.
Kinderen van Ate en Janke:
1 Anne Ates Meinema, geboren op 02-05-1854 in Hantum. Volgt VII-q.
2 NN Meinema, levenloos geboren zoon, geboren op 02-05-1854 in Westdongeradeel.
3 Korneliske Ates Meinema, geboren op 31-12-1855 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-01-1856. Korneliske is overleden op 01-03-1861 in Hantum, 5 jaar oud.
4 Lieuwe Ates Meinema, geboren op 30-10-1857 in Hantum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-10-1857. Lieuwe is overleden op 25-02-1861 in Hantum, 3 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-02-1861.
5 Hette Meinema, geboren op 29-09-1859 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt VII-r.
6 Korneliske Ates Meinema, geboren op 08-09-1862 in Westdongeradeel. Korneliske is overleden. Korneliske trouwde, 28 jaar oud, op 01-07-1891 in Nieuwer-Amstel met Harremanus Wientjes, ongeveer 26 jaar oud. Harremanus is geboren omstreeks 1865 in Nieuwer-Amstel. Harremanus is overleden.
7 Lieuwe Ates Meinema, geboren op 09-11-1864 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-11-1864. Lieuwe is overleden op 29-11-1864 in Westdongeradeel, 20 dagen oud.
8 Lieuwe Meinema, geboren op 24-11-1865 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt VII-s.
9 Lolke Ates Meinema, geboren op 05-12-1868 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt VII-t.
VI-o Riekele Dikland Meinema is geboren op 05-04-1832 in Oostdongeradeel, zoon van Anne Jennes Meinema (zie V-h) en Martje Willems Dikland. Riekele is overleden op 17-04-1905 in Westdongeradeel, 73 jaar oud. Riekele trouwde, 30 jaar oud, op 31-05-1862 in Westdongeradeel met Trijntje Jenzes Terpstra, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 29-08-1840 in Westdongeradeel. Trijntje is overleden op 26-03-1915 in Hantum, 74 jaar oud.
Kinderen van Riekele en Trijntje:
1 Jenze Meinema, geboren op 28-02-1863 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt VII-u.
2 Anne Meinema, geboren op 27-11-1864 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt VII-v.
3 Klaas Meinema, geboren op 06-10-1866 in Hantum (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-10-1866. Klaas is overleden op 19-06-1873 in Westdongeradeel, 6 jaar oud.
4 Doetje Meinema, geboren op 24-12-1868 in Hantum (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-12-1868. Doetje is overleden op 21-04-1938 in Leeuwarden, 69 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1938. Doetje trouwde, 24 jaar oud, op 26-08-1893 in Westdongeradeel met [waarschijnlijk] Geert de Vries. Geert is overleden vr 21-04-1938.
5 Douwe Meinema, geboren op 09-07-1871 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt VII-w.
6 Klaas Meinema, geboren op 25-02-1874 in Hantum (Westdongeradeel). Volgt VII-x.
VI-p Jouke Annes Meinema (Meinsma) is geboren op 03-10-1834 in Nes (Westdongeradeel), zoon van Anne Jennes Meinema (zie V-h) en Martje Willems Dikland. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1834. Jouke is overleden op 21-01-1881 in Westdongeradeel, 46 jaar oud. Jouke:
(1) trouwde, 28 jaar oud, op 16-05-1863 in Oostdongeradeel met Trijntje Iedes Streekstra, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 13-01-1838 in Oostdongeradeel. Trijntje is overleden op 26-11-1874 in Oostdongeradeel, 36 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 03-05-1877 in Westdongeradeel met Jattje Pieters Terpstra, 39 jaar oud. Jattje is geboren op 03-02-1838 in Westdongeradeel. Jattje is overleden.
Kinderen van Jouke en Trijntje:
1 Grietje Meinema, geboren op 22-04-1864 in Oostdongeradeel. Grietje is overleden op 24-02-1872 in Oostdongeradeel, 7 jaar oud.
2 Levenloos Meinema, levenloos geboren zoon, geboren op 07-11-1865 in Oostdongeradeel.
3 Martje Meinema, geboren op 29-10-1866 in Oostdongeradeel. Martje is overleden op 11-02-1872 in Oostdongeradeel, 5 jaar oud.
4 Ettje Meinema, geboren op 17-01-1869 in Oostdongeradeel. Ettje is overleden. Ettje trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1890 in Westdongeradeel met Sybe Krol.
5 Grietje Meinema, geboren op 01-09-1872 in Aalsum (Oostdongeradeel). Grietje is overleden op 28-07-1968 in Ternaard, 95 jaar oud. Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1893 in Westdongeradeel met Berend Jacobs Gulmans, 24 jaar oud. Berend is geboren op 10-08-1868 in Ternaard. Berend is overleden op 14-04-1931 in Leeuwarden, 62 jaar oud.
Kinderen van Jouke en Jattje:
6 Martje Meinema, geboren op 26-02-1878 in Westdongeradeel. Martje is overleden op 16-03-1878 in Westdongeradeel, 18 dagen oud.
7 Anne Joukes Meinema, geboren op 30-09-1880 in Westdongeradeel. Anne is overleden op 23-03-1903 in Westdongeradeel, 22 jaar oud.
VI-q Anne Annes Meinema is geboren op 12-01-1842 in Betterwird (Westdongeradeel), zoon van Anne Jennes Meinema (zie V-h) en Martje Willems Dikland. Anne is overleden op 19-07-1916 in Ternaard (Westdongeradeel), 74 jaar oud. Anne trouwde, 25 jaar oud, op 18-05-1867 in Westdongeradeel met Maaike Harmens Ploeg, 24 jaar oud. Maaike is geboren op 03-09-1842 in Westdongeradeel. Maaike is overleden op 02-01-1915 in Westdongeradeel, 72 jaar oud.
Kinderen van Anne en Maaike:
1 Klaaske Meinema, geboren op 17-02-1868 in Westdongeradeel. Klaaske is overleden. Klaaske trouwde, 19 jaar oud, op 11-06-1887 in Westdongeradeel met Taeke Sjoerds Sjoerdsma.
2 Klaas Annes Meinema, geboren op 15-08-1870 in Westdongeradeel. Volgt VII-y.
3 Martje Meinema, geboren op 15-01-1873 in Westdongeradeel. Martje is overleden op 03-04-1873 in Westdongeradeel, 2 maanden oud.
4 Harmen Meinema, geboren op 29-09-1874 in Ternaard (Westdongeradeel). Volgt VII-z.
5 Willem Meinema, geboren op 22-10-1876 in Westdongeradeel. Volgt VII-aa.
6 Martje Meinema, geboren op 08-03-1879 in Westdongeradeel. Martje is overleden op 24-08-1940 in Kollumerland, 61 jaar oud. Martje trouwde, 23 jaar oud, op 17-05-1902 in Westdongeradeel met [waarschijnlijk] Jan Pieters de Graaf. Jan is overleden na 24-08-1940.
7 Dieuke Meinema, geboren op 04-01-1883 in Westdongeradeel. Dieuke is overleden op 06-02-1883 in Westdongeradeel, 1 maand oud.
VI-r Jan Ates Postma is geboren op 09-05-1819 in Ferwerd, zoon van Aate (Ate) Hettes Posma (Postma)(Postmus) (zie V-i) en Beitske Sjabbes Kooistra. Jan is overleden op 03-11-1899 in Ferwerderadeel, 80 jaar oud. Jan trouwde, 29 jaar oud, op 16-12-1848 in Ferwerderadeel met Geertje Meines Jubstra (Jobstra), 27 jaar oud. Geertje is geboren op 20-08-1821 in Marrum (Ferwerderadeel). Geertje is overleden op 05-09-1886 in Ferwerderadeel, 65 jaar oud.
Kinderen van Jan en Geertje:
1 Levenloos Postma, levenloos geboren dochter, geboren op 06-02-1853 in Ferwerderadeel.
2 Levenloos Postma, levenloos geboren zoon, geboren op 06-02-1853 in Ferwerderadeel.
3 Beitske Postma, geboren op 08-03-1861 in Ferwerderadeel. Beitske is overleden op 23-12-1878 in Ferwerderadeel, 17 jaar oud.
VII-a Marten Andries Tamminga is geboren op 25-06-1823 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Andries Martens Tamminga (zie VI-a) en Maaike Tjepkes Smedema. Marten is overleden op 09-01-1882 in Bedum (Groningen), 58 jaar oud. Marten trouwde, 23 jaar oud, op 17-06-1847 in Ferwerderadeel met Antje Wybrens Bosma, 33 jaar oud. Antje is geboren op 16-01-1814 in Ferwerderadeel. Antje is overleden op 17-10-1877 in Bedum (Groningen), 63 jaar oud. Marten en Antje bleven kinderloos.
VII-b Willem Dirks Tamminga is geboren op 24-12-1847 in Jellum (Baarderadeel), zoon van Dirk Dirks Tamminga (zie VI-d) en Rienkje Willems Vellinga. Willem is overleden op 29-02-1888 in Leeuwarden, 40 jaar oud. Willem trouwde, 20 jaar oud, op 07-05-1868 in Baarderadeel met Jitske Hessels Palma, 18 jaar oud. Jitske is geboren op 13-09-1849 in Hijlaard (Baarderadeel). Jitske is overleden op 27-07-1890 in Leeuwarden, 40 jaar oud.
Kinderen van Willem en Jitske:
1 Wytske (Wietsche) Tamminga, geboren op 19-03-1869 in Baarderadeel. Wytske is overleden op 25-04-1948, 79 jaar oud. Wytske trouwde met Jan Bergsma. Jan is geboren op 07-06-1867. Jan is overleden op 29-08-1939, 72 jaar oud.
2 Durk Tamminga, geboren op 28-05-1871 in Baarderadeel. Durk is overleden op 09-06-1871 in Baarderadeel, 12 dagen oud.
3 Levenloos Tamminga, levenloos geboren zoon, geboren op 07-06-1872 in Baarderadeel.
4 Levenloos Tamminga, levenloos geboren zoon, geboren op 05-07-1874 in Baarderadeel.
5 Levenloos Tamminga, levenloos geboren dochter, geboren op 02-11-1875 in Baarderadeel.
6 Durk Tamminga, geboren op 05-12-1876 in Baarderadeel. Durk is overleden op 08-01-1879 in Wonseradeel, 2 jaar oud.
7 Levenloos Tamminga, levenloos geboren zoon, geboren op 16-01-1878 in Baarderadeel.
8 Dirk Ytzen Tamminga, geboren op 02-05-1879 in Wonseradeel. Volgt VIII-a.
9 Levenloos Tamminga, levenloos geboren zoon, geboren op 27-02-1885 in Leeuwarden.
10 Levenloos Tamminga, levenloos geboren dochter, geboren op 29-05-1887 in Leeuwarden.
VII-c Karsjen Ytzens Tamminga is geboren op 07-07-1846 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Ytzen Lieuwes Tamminga (zie VI-f) en Hiltje Karsjens Kalma. Karsjen is overleden op 27-12-1928 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Karsjen trouwde, 28 jaar oud, op 09-06-1875 in Menaldumadeel met Dirkje Meiles Miedema, 19 jaar oud. Dirkje is geboren op 18-11-1855 in Birdaard (Dantumadeel). Dirkje is overleden op 22-09-1921 in Leeuwarden, 65 jaar oud.
Kinderen van Karsjen en Dirkje:
1 Hiltje Tamminga, geboren op 07-05-1876 in Leeuwarden. Hiltje is overleden op 21-10-1885 in Leeuwarden, 9 jaar oud.
2 Grietje Tamminga, geboren op 25-10-1878 in Leeuwarden. Grietje is overleden op 09-05-1920 in Leeuwarden, 41 jaar oud. Grietje trouwde, 31 jaar oud, op 17-11-1909 in Leeuwarden met Meile Wesbonk, 37 jaar oud. Meile is geboren op 22-03-1872 in Leeuwarden. Meile is overleden. Meile trouwde later op 18-10-1921 in Leeuwarden met Hiltje Tamminga (1891-1964), zie VII-c,6.
3 Ytzen Tamminga, geboren op 16-09-1881 in Leeuwarden. Ytzen is overleden op 24-10-1885 in Leeuwarden, 4 jaar oud.
4 Ytzen Tamminga, geboren op 18-07-1886 in Leeuwarden. Volgt VIII-b.
5 Meile Tamminga, geboren op 11-05-1889 in Leeuwarden. Volgt VIII-c.
6 Hiltje Tamminga, geboren op 18-09-1891 in Leeuwarden. Hiltje is overleden op 15-01-1964, 72 jaar oud. Hiltje trouwde, 30 jaar oud, op 18-10-1921 in Leeuwarden met Meile Wesbonk, 49 jaar oud. Meile is geboren op 22-03-1872 in Leeuwarden. Meile is overleden. Meile is weduwnaar van Grietje Tamminga (1878-1920), met wie hij trouwde op 17-11-1909 in Leeuwarden, zie VII-c,2.
VII-d Lieuwe Ytzens Tamminga is geboren op 10-12-1849 in Menaldumadeel, zoon van Ytzen Lieuwes Tamminga (zie VI-f) en Hiltje Karsjens Kalma. Lieuwe is overleden op 09-02-1914 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Lieuwe trouwde, 23 jaar oud, op 08-05-1873 in Leeuwarden met Sara Meiles Miedema, 19 jaar oud. Sara is geboren op 19-08-1853 in Dantumadeel. Sara is overleden op 29-05-1937 in Menaldumadeel, 83 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Sara:
1 Janke Tamminga, geboren op 01-12-1874 in Menaldumadeel. Janke is overleden op 29-11-1875 in Menaldumadeel, 11 maanden oud.
2 Meile Tamminga, geboren op 23-10-1875 in Menaldumadeel. Meile is overleden op 23-09-1876 in Menaldumadeel, 11 maanden oud.
3 Meile Tamminga, geboren op 12-06-1877 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VIII-d.
4 Janke Tamminga, geboren op 07-03-1879 in Boksum (Menaldumadeel). Janke is overleden. Janke trouwde, 19 jaar oud, op 02-06-1898 in Menaldumadeel met Christiaan Frederik Bramer, 22 jaar oud. Christiaan is geboren op 02-12-1875 in Boksum (Menaldumadeel). Christiaan is overleden.
5 Ytzen Tamminga, geboren op 18-02-1881 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VIII-e.
6 Benjamin Lieuwes Tamminga, geboren op 07-04-1883 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VIII-f.
7 Karsjen Tamminga, geboren op 01-11-1884 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VIII-g.
8 Lieuwe Tamminga, geboren op 30-11-1886 in Menaldumadeel. Lieuwe is overleden.
9 Gerrit Tamminga, geboren op 05-11-1888 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VIII-h.
10 Hiltje Tamminga, geboren op 30-10-1890 in Boksum (Menaldumadeel). Hiltje is overleden op 24-07-1943 in Drachten, 52 jaar oud. Hiltje trouwde, 24 jaar oud, op 12-08-1915 in Menaldumadeel met Jan Wicher Drayer, 26 jaar oud. Jan is geboren op 12-05-1889 in Oudega. Jan is overleden op 03-01-1970 in Drachten, 80 jaar oud.
11 Anne Tamminga, geboren op 03-08-1897 in Menaldumadeel. Anne is overleden op 08-06-1935 in Menaldumadeel, 37 jaar oud. Anne bleef ongehuwd.
VII-e Lieuwe Jentjes Tamminga is geboren op 30-03-1844 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Jentje Lieuwes Tamminga (zie VI-g) en Trijntje Jacobs Cuperus (Kuperus). Lieuwe is overleden op 13-01-1886 in Baarderadeel, 41 jaar oud. Lieuwe:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1866 in Menaldumadeel met Janke Martens Riemersma, ongeveer 19 jaar oud. Janke is geboren omstreeks 1847 in Hijlaard (Baarderadeel). Janke is overleden op 05-04-1879 in Baarderadeel, ongeveer 32 jaar oud.
(2) trouwde, 36 jaar oud, op 29-01-1881 in Baarderadeel met Anna Hillegonda van Rygersma, 31 jaar oud. Anna is geboren op 03-04-1849 in Roordahuizum (Idaarderadeel). Anna is overleden op 29-08-1924 in Sneek, 75 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Janke:
1 Jentje Tamminga, geboren op 08-12-1867 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VIII-i.
2 Fokje Tamminga, geboren op 13-08-1870 in Menaldumadeel. Fokje is overleden.
Kind van Lieuwe en Anna:
3 Trijntje Tamminga, geboren op 20-11-1881 in Menaldumadeel. Trijntje is overleden.
VII-f Jacob Tamminga is geboren op 10-09-1846 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Jentje Lieuwes Tamminga (zie VI-g) en Trijntje Jacobs Cuperus (Kuperus). Jacob is overleden op 07-05-1901 in Baarderadeel, 54 jaar oud. Jacob trouwde, 25 jaar oud, op 11-05-1872 in Baarderadeel met Jantje Jans Wassenaar, 20 jaar oud. Jantje is geboren op 26-01-1852 in Hijlaard (Baarderadeel). Jantje is overleden op 19-12-1935 in Tietjerksteradeel, 83 jaar oud.
Kinderen van Jacob en Jantje:
1 Trijntje Jacobs Tamminga, geboren op 20-11-1873 in Baard (Baarderadeel). Trijntje is overleden op 09-04-1948 in Kooten, 74 jaar oud. Trijntje trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1899 in Baarderadeel met Gerben Jans Meyer, 26 jaar oud. Gerben is geboren op 25-08-1872 in Rauwerderhem. Gerben is overleden in 1956, 83 of 84 jaar oud.
2 Jan Philippus Tamminga, geboren op 31-03-1875 in Baarderadeel. Jan is overleden op 11-12-1939 in Zuidlaren, 64 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
3 Jentje Tamminga, geboren op 06-11-1877 in Baarderadeel. Jentje is overleden op 22-07-1903 in Baarderadeel, 25 jaar oud. Jentje bleef ongehuwd.
4 Aafke Tamminga, geboren op 07-04-1879 in Baard (Baarderadeel). Aafke is overleden op 23-01-1980 in Bergum, 100 jaar oud. Aafke bleef ongehuwd.
5 Lieuwe Tamminga, geboren op 08-10-1880 in Baarderadeel. Lieuwe is overleden.
6 Georgius Tamminga, geboren op 19-02-1885 in Baard (Baarderadeel). Georgius is overleden op 08-07-1968 in Hardegarijp, 83 jaar oud. Georgius bleef ongehuwd.
VII-g Ytzen Jentjes Tamminga is geboren op 19-12-1848 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Jentje Lieuwes Tamminga (zie VI-g) en Trijntje Jacobs Cuperus (Kuperus). Ytzen is overleden. Ytzen trouwde, 29 jaar oud, op 25-04-1878 in Franekerdeel met Lijsbert (Lijsbeth) Cornelis Westra, 17 jaar oud. Lijsbert is geboren op 03-07-1860 in Peins (Franekeradeel). Lijsbert is overleden.
Kinderen van Ytzen en Lijsbert:
1 Trijntje Tamminga, geboren op 14-08-1881 in Franeker. Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 16-05-1908 in Franekeradeel met Atze Bosch, 27 jaar oud. Atze is geboren op 12-04-1881 in Herbaijum (Franekeradeel). Atze is overleden.
2 Jentje Tamminga, geboren op 05-03-1884 in Franeker. Jentje is overleden op 31-08-1942 in Menaldumadeel, 58 jaar oud. Jentje bleef ongehuwd.
VII-h Johannes Jentjes Tamminga is geboren op 26-09-1853 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Jentje Lieuwes Tamminga (zie VI-g) en Trijntje Jacobs Cuperus (Kuperus). Johannes is overleden op 11-05-1943 in Boksum, 89 jaar oud. Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 26-04-1884 in Baarderadeel met Klaaske Jans Wassenaar, 20 jaar oud. Klaaske is geboren op 14-07-1863 in Hijlaard (Baarderadeel). Klaaske is overleden op 20-04-1940 in Boksum (Menaldumadeel), 76 jaar oud.
Kinderen van Johannes en Klaaske:
1 Jentje Tamminga, geboren op 24-12-1884 in Boksum (Menaldumadeel). Jentje is overleden op 13-09-1957 in Boksum (Menaldumadeel), 72 jaar oud. Jentje bleef ongehuwd.
2 Jan Filippus Tamminga, geboren op 24-03-1887 in Menaldumadeel. Jan is overleden op 21-07-1888 in Menaldumadeel, 1 jaar oud.
3 Jan Filippus Tamminga, geboren op 26-10-1889 in Boksum (Menaldumadeel). Volgt VIII-j.
4 Trijntje Tamminga, geboren op 25-12-1890 in Menaldumadeel. Trijntje is overleden op 26-03-1891 in Menaldumadeel, 3 maanden oud.
5 Trijntje Tamminga, geboren op 18-06-1894 in Menaldumadeel. Trijntje is overleden op 21-09-1962 in Leeuwarden, 68 jaar oud. Trijntje bleef ongehuwd.
6 Georgius Tamminga, geboren op 03-04-1896 in Menaldumadeel. Volgt VIII-k.
VII-i Meindert Minnema is geboren op 14-04-1849 in Dantumadeel, zoon van Klaas Meinderts Minnema (zie VI-i) en Trijntje Bonnes Westra. Meindert is overleden op 28-05-1934 in Dantumadeel, 85 jaar oud. Meindert trouwde, 33 jaar oud, op 18-05-1882 in Dantumadeel met [waarschijnlijk] Pietje Pieters Jansma, 29 jaar oud. Pietje is geboren op 15-03-1853 in Tietjerksteradeel. Pietje is overleden op 24-10-1928 in Tietjerksteradeel, 75 jaar oud. Meindert en Pietje bleven kinderloos.
VII-j Bonne Minnema is geboren op 24-12-1872 in Dantumadeel, zoon van Klaas Meinderts Minnema (zie VI-i) en Trijntje Bonnes Westra. Bonne is overleden op 10-03-1923 in Franeker, 50 jaar oud. Bonne trouwde, 37 jaar oud, op 05-07-1910 in Franeker met Hendrikje Draaisma, 30 jaar oud. Hendrikje is geboren op 26-07-1879. Hendrikje is overleden op 14-12-1963, 84 jaar oud.
VII-k Kornelis Jinnes (Jennes) Meinema is geboren op 09-10-1847 in Dokkum, zoon van Jenne (Jinne) Meinema (zie VI-j) en Hiltje Korrnelis Velding. Kornelis is overleden op 26-02-1921 in Oostdongeradeel, 73 jaar oud. Kornelis trouwde, 23 jaar oud, op 08-07-1871 in Dantumadeel met Gertje Sybes Bosch, 23 jaar oud. Gertje is geboren op 01-01-1848 in Dantumadeel. Gertje is overleden op 19-03-1938 in Dokkum, 90 jaar oud.
Kinderen van Kornelis en Gertje:
1 Jenne Meinema, geboren op 16-03-1869 in Dokkum. Volgt VIII-l.
2 Sybe Meinema, geboren op 30-12-1871 in Dantumadeel. Volgt VIII-m.
3 Hiltje Meinema, geboren op 10-02-1874 in Oostdongeradeel. Hiltje is overleden op 25-03-1874 in Oostdongeradeel, 1 maand oud.
4 Hiltje Meinema, geboren op 04-05-1875 in Oostdongeradeel. Hiltje is overleden op 18-12-1935, 60 jaar oud. Hiltje trouwde, 21 jaar oud, op 14-11-1896 in Oostdongeradeel met Auke de Vries, 19 jaar oud. Auke is geboren op 13-01-1877 in Oostrum (Oostdongeradeel). Auke is overleden op 21-02-1957 in Leeuwarden, 80 jaar oud.
5 Dieuwke Meinema, geboren op 31-03-1877 in Oostdongeradeel. Dieuwke is overleden. Dieuwke trouwde, 22 jaar oud, op 04-03-1900 in Dokkum met Hendrik Honderd, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 06-10-1874 in Dokkum. Hendrik is overleden.
6 Akke Meinema, geboren op 08-02-1879 in Oostdongeradeel. Akke is overleden op 13-11-1958, 79 jaar oud. Akke trouwde, 20 jaar oud, op 20-05-1899 in Oostdongeradeel met Tjalling Nijhuis, 24 jaar oud. Tjalling is geboren op 27-07-1874 in Dokkum. Tjalling is overleden op 26-11-1940 in Dokkum, 66 jaar oud.
7 Trijntje Meinema, geboren op 24-03-1882 in Oostdongeradeel. Trijntje is overleden op 02-05-1958, 76 jaar oud. Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1903 in Dokkum met Simen de Vries, 21 jaar oud. Simen is geboren op 07-10-1881 in Dokkum. Simen is overleden op 02-10-1956, 74 jaar oud.
8 Huite Meinema, geboren op 26-07-1884 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt VIII-n.
9 Elisabeth Meinema, geboren op 18-07-1887 in Oostdongeradeel. Elisabeth is overleden op 17-04-1973 in Soestdijk, 85 jaar oud. Elisabeth trouwde, 27 jaar oud, op 31-07-1914 in Den Helder met Cornelis Jacobus Mets, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 04-05-1928 in Haarlem. Cornelis is geboren omstreeks 1891 in Oostdongeradeel. Cornelis is overleden.
VII-l Hoite (Huite) Meinema is geboren op 02-04-1849 in Dokkum, zoon van Jenne (Jinne) Meinema (zie VI-j) en Hiltje Korrnelis Velding. Hoite is overleden op 27-02-1923 in Brummen, 73 jaar oud. Hoite trouwde, 25 jaar oud, op 24-09-1874 in Dokkum met Aaltje de Bruin, 19 jaar oud. Aaltje is geboren op 22-01-1855 in Dantumadeel. Aaltje is overleden na 27-02-1923, minstens 68 jaar oud.
Kinderen van Hoite en Aaltje:
1 Jinne Meinema, geboren op 13-06-1875 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-o.
2 Klaas Meinema, geboren omstreeks 1878 in Arnhem. Volgt VIII-p.
3 Aaltje Meinema, geboren omstreeks 1885 in Rheden. Aaltje is overleden. Aaltje trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 02-11-1912 in Brummen met Gerrit Pieper, 23 of 24 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 22-11-1921 in Haarlem. Gerrit is geboren in 1888 in Lochem. Gerrit is overleden.
4 Huite Meinema, geboren omstreeks 1891 in Brummen. Volgt VIII-q.
VII-m Anne Meinema is geboren op 14-03-1852 in Bornwird (Westdongeradeel), zoon van Jinne (Jiene)(Jenne) Annes Meinema (zie VI-k) en Ytje Bokkes van der Ploeg. Anne is overleden op 18-06-1931 in Westdongeradeel, 79 jaar oud. Anne trouwde, 26 jaar oud, op 18-05-1878 in Oostdongeradeel met Hendrikje Faber, 23 jaar oud. Hendrikje is geboren op 18-01-1855 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Hendrikje is overleden op 09-01-1933 in Westdongeradeel, 77 jaar oud.
Kinderen van Anne en Hendrikje:
1 Jinne Meinema, geboren op 17-11-1878 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Volgt VIII-r.
2 Fokje Meinema, geboren op 16-07-1881 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel). Fokje is overleden. Fokje trouwde, 28 jaar oud, op 09-07-1910 in Oostdongeradeel met Balling Reeder, 27 jaar oud. Balling is geboren op 07-07-1883 in Westdongeradeel. Balling is overleden.
3 Theunis Meinema, geboren op 12-02-1885 in Oostdongeradeel. Theunis is overleden op 23-02-1885 in Oostdongeradeel, 11 dagen oud.
4 Theunis Meinema, geboren op 27-01-1887 in Oostdongeradeel. Theunis is overleden op 27-11-1954, 67 jaar oud.
5 Ytje Meinema, geboren op 10-05-1892 in Oostdongeradeel. Ytje is overleden.
6 Sytske Meinema, geboren op 01-12-1893 in Oostdongeradeel. Sytske is overleden op 11-01-1941 in Westdongeradeel, 47 jaar oud. Sytske trouwde, 27 jaar oud, op 26-05-1921 in Westdongeradeel met Wybren Dijkstra. Wybren is overleden op 09-11-1972.
VII-n Lieuwe Willems Meinema is geboren op 30-08-1854 in Westdongeradeel, zoon van Willem Annes Meinema (zie VI-l) en Trijntje Lieuwes Nicolay (Nicolai). Lieuwe is overleden op 19-12-1936 in Leeuwarden, 82 jaar oud. Lieuwe trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1878 in Oostdongeradeel met Sjoerdtje Jaspers Minnema, 27 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op 11-02-1851 in Oostdongeradeel. Sjoerdtje is overleden op 03-03-1929 in Leeuwarderadeel, 78 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Sjoerdtje:
1 Willem Meinema, geboren op 30-03-1879 in Niawier (Oostdongeradeel). Willem is overleden op 14-06-1897 in Oostdongeradeel, 18 jaar oud. Willem bleef ongehuwd.
2 Jasper Meinema, geboren op 25-02-1881 in Aalsum (Oostdongeradeel). Volgt VIII-s.
3 Trijntje Meinema, geboren op 20-11-1882 in Sijbrandahuis (Dantumadeel). Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 20-05-1909 in Het Bildt met IJsbrand Hoekstra, 28 jaar oud. IJsbrand is geboren op 20-11-1880 in Marrum (Ferwerderadeel). IJsbrand is overleden.
4 Jan Meinema, geboren op 23-06-1885 in Dantumadeel. Jan is overleden op 06-06-1886 in Dantumadeel, 11 maanden oud.
5 Jan Meinema, geboren op 05-11-1888 in Oostrum (Oostdongeradeel). Volgt VIII-t.
6 Levenloos Meinema, levenloos geboren zoon, geboren op 07-02-1892 in Oostdongeradeel.
VII-o Hette Willems Meinema is geboren op 21-12-1860 in Dantumadeel, zoon van Willem Annes Meinema (zie VI-l) en Trijntje Lieuwes Nicolay (Nicolai). Hette is overleden. Hette trouwde, 23 jaar oud, op 15-05-1884 in Dantumadeel met Antje Eelkes Monsma, 27 jaar oud. Antje is geboren op 27-10-1856 in Dantumadeel. Antje is overleden op 31-10-1935 in Dantumadeel, 79 jaar oud.
Kinderen van Hette en Antje:
1 Antje Meinema, geboren op 28-09-1884 in Oostrum (Oostdongeradeel). Antje is overleden op 24-11-1943 in Stiens, 59 jaar oud. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 16-05-1907 in Het Bildt met Theunis van der Meulen, 24 jaar oud. Theunis is geboren op 18-12-1882 in Finkum (Leeuweradeel). Theunis is overleden op 30-11-1941 in Steins (Leeuwarderadeel), 58 jaar oud.
2 Trijntje Meinema, geboren op 15-05-1887 in Oostrum (Oostdongeradeel). Trijntje is overleden. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 24-06-1909 in Het Bildt met Jan de Vries, 22 jaar oud. Jan is geboren op 30-04-1887 in Het Bildt. Jan is overleden.
3 Willem Meinema, geboren op 05-03-1889 in Sijbrandahuis (Dantumadeel). Volgt VIII-u.
4 Eelke Meinema, geboren op 08-02-1891 in Sijbrandahuis (Dantumadeel). Volgt VIII-v.
5 Akke Meinema, geboren op 11-10-1893 in Betterwird (Westdongeradeel). Akke is overleden. Akke trouwde, 21 jaar oud, op 15-05-1915 in Leeuwarderadeel met Benne de Vries, ongeveer 24 jaar oud. Benne is geboren omstreeks 1891 in Vrouwenparochie (Het Bildt). Benne is overleden.
6 Dirk Meinema, geboren op 21-03-1899 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-w.
VII-p Anne Willems Meinema is geboren op 13-04-1863 in Dantumadeel, zoon van Willem Annes Meinema (zie VI-l) en Trijntje Lieuwes Nicolay (Nicolai). Anne is overleden op 13-07-1940 in Kollumerland c.a., 77 jaar oud. Anne trouwde, 22 jaar oud, op 14-05-1885 in Dantumadeel met Johanna Johannis Velda, 23 jaar oud. Johanna is geboren op 19-01-1862 in Dantumadeel. Johanna is overleden op 08-12-1896 in Kollumerland c.a., 34 jaar oud.
Kinderen van Anne en Johanna:
1 Willem Meinema, geboren op 02-06-1887 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-x.
2 Elisabeth Meinema, geboren op 03-09-1888 in Oostdongeradeel. Elisabeth is overleden op 03-09-1976, 88 jaar oud. Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 13-05-1911 in Kollumerland c.a. met Louw Walda, 23 jaar oud. Louw is geboren op 12-12-1887 in Kollumerland c.a.. Louw is overleden op 23-01-1978, 90 jaar oud.
3 Johannes Meinema, geboren op 27-06-1890 in Kollumerland c.a.. Johannes is overleden op 12-09-1890 in Kollumerland c.a., 2 maanden oud.
4 Johannes Meinema, geboren op 12-02-1894 in Kollumerland c.a.. Volgt VIII-y.
VII-q Anne Ates Meinema is geboren op 02-05-1854 in Hantum, zoon van Ate Annes Meinema (zie VI-n) en Janke Lieuwes Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-05-1854. Anne is overleden op 13-08-1943 in Metslawier, 89 jaar oud. Anne trouwde, 24 jaar oud, op 25-07-1878 in Oostdongeradeel met Rinske Jans (Renske) de Haan, 22 jaar oud. Rinske is geboren op 13-08-1855 in Westdongeradeel. Rinske is overleden op 28-09-1915 in Oostdongeradeel, 60 jaar oud.
Kinderen van Anne en Rinske:
1 Ate Meinema, geboren op 20-09-1878 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-09-1878. Ate is overleden op 29-03-1890 in Westdongeradeel, 11 jaar oud.
2 Janke Meinema, geboren op 13-02-1880 in Oostdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 13-02-1880. Janke is overleden op 03-04-1890 in Westdongeradeel, 10 jaar oud.
3 Jan Meinema, geboren op 14-07-1881 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-07-1881. Jan is overleden op 11-01-1907 in Oostdongeradeel, 25 jaar oud. Jan bleef ongehuwd.
4 Korneliske Meinema, geboren op 25-02-1883 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-02-1883. Korneliske is overleden op 12-01-1944 in Dokkum, 60 jaar oud. Korneliske trouwde, 26 jaar oud, op 04-06-1909 in Oostdongeradeel met [waarschijnlijk] Sybren Hellinga, 28 jaar oud. Sybren is geboren op 31-08-1880 in Aalsum (Oostdongeradeel). Sybren is overleden op 22-04-1920 in Leeuwarden, 39 jaar oud.
5 Hessel Meinema, geboren op 22-02-1884 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-02-1884. Hessel is overleden op 21-02-1885 in Westdongeradeel, 11 maanden oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-02-1885.
6 Doetje Meinema, geboren op 14-08-1885 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-08-1885. Doetje is overleden op 07-04-1890 in Westdongeradeel, 4 jaar oud.
7 Hette Meinema, geboren op 04-10-1886 in Westdongeradeel. Volgt VIII-z.
8 Renske Meinema, geboren op 07-11-1887 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-11-1887. Renske is overleden op 09-04-1890 in Westdongeradeel, 2 jaar oud.
9 Levenloos Meinema, levenloos geboren zoon, geboren op 17-09-1888 in Westdongeradeel. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1888.
10 Lieukje Meinema, geboren op 21-02-1890 in Westdongeradeel. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-02-1890. Lieukje is overleden op 31-03-1963 in Dokkum, 73 jaar oud. Lieukje trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1911 in Oostdongeradeel met [waarschijnlijk] Theunis Holwerda, 24 jaar oud. Theunis is geboren op 12-02-1887 in Oostdongeradeel. Theunis is overleden op 26-11-1926 in Oostdongeradeel, 39 jaar oud.
11 Ate Meinema, geboren op 09-03-1891 in Westdongeradeel. Volgt VIII-aa.
12 Hessel Meinema, geboren op 27-06-1892 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-ab.
13 Lolke Meinema, geboren op 17-10-1893 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-ac.
14 Jogchum Meinema, geboren op 02-03-1895 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-ad.
15 Anne Meinema, geboren op 02-04-1897 in Oostdongeradeel. Volgt VIII-ae.
16 Janke Meinema, geboren op 17-02-1898 in Oostdongeradeel. Janke is overleden op 19-11-1975 in Dokkum, 77 jaar oud. Janke trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1921 in Oostdongeradeel met [waarschijnlijk] Pieter Visser, 28 jaar oud. Pieter is geboren op 07-03-1893 in Oostdongeradeel. Pieter is overleden op 01-10-1966 in Dokkum, 73 jaar oud.
VII-r Hette Meinema is geboren op 29-09-1859 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Ate Annes Meinema (zie VI-n) en Janke Lieuwes Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1859. Hette is overleden op 05-05-1928 in Heerhugowaard, 68 jaar oud. Hette trouwde, 29 jaar oud, op 10-04-1889 in Nieuwer-Amstel met Neeltje Reurekas, ongeveer 18 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1871 in Nieuwer-Amstel. Neeltje is overleden.
Kind van Hette en Neeltje:
1 Ate Meinema, geboren omstreeks 1892 in Amsterdam. Volgt VIII-af.
VII-s Lieuwe Meinema is geboren op 24-11-1865 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Ate Annes Meinema (zie VI-n) en Janke Lieuwes Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-11-1865. Lieuwe is overleden op 29-07-1950 in Terneuzen, 84 jaar oud. Lieuwe trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1892 in Nieuwer-Amstel met Hendrica Cornelia van Dam, ongeveer 25 jaar oud. Hendrica is geboren omstreeks 1867 in Nieuwer-Amstel. Hendrica is overleden op 20-05-1952 in Terneuzen, ongeveer 85 jaar oud.
Kinderen van Lieuwe en Hendrica:
1 Hendrika Meinema, geboren omstreeks 1894 in Nieuwer-Amstel. Hendrika is overleden. Hendrika trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-09-1919 in Medemblik met Jan op ’t Land, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1893 in Medemblik. Jan is overleden.
2 Ate Meinema, geboren omstreeks 1897 in Noord-Scharwoude. Volgt VIII-ag.
VII-t Lolke Ates Meinema is geboren op 05-12-1868 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Ate Annes Meinema (zie VI-n) en Janke Lieuwes Posthumus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1868. Lolke is overleden. Lolke trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1896 in Westdongeradeel met Hendrika Ytsen Hoekstra, 26 jaar oud. Hendrika is geboren op 26-11-1869 in Schiermonnikoog, dochter van Ytsen Hoekstra en Jantje Dijkstra. Hendrika is overleden.
Kinderen van Lolke en Hendrika:
1 Ytsen Meinema, geboren op 07-02-1897 in Hantum. Ytsen is overleden op 07-05-1931 in Franeker, 34 jaar oud. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1931.
2 Ate Meinema, geboren op 10-12-1899 in Hantum (Westdongeradeel). Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1899. Ate is overleden.
3 Jantje Meinema, geboren op 17-09-1901 in Ternaard. Van de geboorte is aangifte gedaan op 18-09-1901. Jantje is overleden op 03-02-1904 in Westdongeradeel, 2 jaar oud.
4 Anne Meinema, geboren op 16-10-1903 in Hantum. Anne is overleden op 15-01-1980, 76 jaar oud.
5 Jantje Meinema, geboren op 19-09-1905 in Hantum. Jantje is overleden op 03-01-1989, 83 jaar oud.
6 Pieter Meinema, geboren op 21-08-1909 in Nes (Westdongeradeel).
7 Janke Meinema, geboren op 14-08-1911 in Nes (Westdongeradeel). Janke is overleden op 03-05-1989, 77 jaar oud. Janke trouwde met Albert Kingma. Albert is geboren op 07-08-1905. Albert is overleden op 04-12-1976, 71 jaar oud.
VII-u Jenze Meinema is geboren op 28-02-1863 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Riekele Dikland Meinema (zie VI-o) en Trijntje Jenzes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1863. Jenze is overleden. Jenze trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1891 in Dokkum met [waarschijnlijk] Grietje de Ruiter, 28 jaar oud. Grietje is geboren op 22-05-1862 in Hemelumer Oldeferd. Grietje is overleden op 09-06-1936 in Driebergen-Rijsenburg, 74 jaar oud.
Kinderen van Jenze en Grietje:
1 Harmen Jan Meinema, geboren op 28-09-1898 in Dokkum. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1898. Harmen is overleden.
2 Riekele Meinema, geboren op 12-01-1900 in Dokkum. Riekele is overleden.
VII-v Anne Meinema is geboren op 27-11-1864 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Riekele Dikland Meinema (zie VI-o) en Trijntje Jenzes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1864. Anne is overleden. Anne trouwde, 25 jaar oud, op 24-05-1890 in Westdongeradeel met Henke Gerbens Dijkstra.
Kinderen van Anne en Henke:
1 Riekele Meinema, geboren op 17-04-1892 in Brantgum (Westdongeradeel). Volgt VIII-ah.
2 Levenloos Meinema, levenloos geboren zoon, geboren op 05-10-1901 in Westdongeradeel.
VII-w Douwe Meinema is geboren op 09-07-1871 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Riekele Dikland Meinema (zie VI-o) en Trijntje Jenzes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-07-1871. Douwe is overleden op 16-09-1951 in Hantum, 80 jaar oud. Douwe trouwde, 30 jaar oud, op 03-07-1902 in Westdongeradeel met Doetje van der Meer, 26 jaar oud. Doetje is geboren op 03-09-1875 in Hantum (Westdongeradeel). Doetje is overleden op 21-11-1946 in Hantum, 71 jaar oud.
VII-x Klaas Meinema is geboren op 25-02-1874 in Hantum (Westdongeradeel), zoon van Riekele Dikland Meinema (zie VI-o) en Trijntje Jenzes Terpstra. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-02-1874. Klaas is overleden. Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1898 in Westdongeradeel met [waarschijnlijk] Wilhelmina Jans Sytsma, 25 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 11-11-1872 in Westdongeradeel. Wilhelmina is overleden op 05-12-1904 in Westdongeradeel, 32 jaar oud.
Kind van Klaas en Wilhelmina:
1 Riekele Meinema, geboren op 22-03-1900 in Westdongeradeel. Riekele is overleden op 01-02-1939 in Vreeswijk, 38 jaar oud.
VII-y Klaas Annes Meinema is geboren op 15-08-1870 in Westdongeradeel, zoon van Anne Annes Meinema (zie VI-q) en Maaike Harmens Ploeg. Klaas is overleden na 26-06-1938, minstens 67 jaar oud. Klaas trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1894 in Westdongeradeel met Saapke Harmens van Dijk, 23 jaar oud. Saapke is geboren op 28-06-1870 in Ternaard (Westdongeradeel). Saapke is overleden op 26-06-1938 in Westdongeradeel, 67 jaar oud.
Kinderen van Klaas en Saapke:
1 Hotske Meinema, geboren op 19-08-1895 in Westdongeradeel. Hotske is overleden op 13-07-1939 in Westdongeradeel, 43 jaar oud. Hotske bleef ongehuwd.
2 Maaike Klazes Meinema, geboren op 14-04-1897 in Westdongeradeel. Maaike is overleden op 28-06-1897 in Westdongeradeel, 2 maanden oud.
3 Maaike Meinema, geboren op 17-02-1899 in Westdongeradeel. Maaike is overleden op 26-11-1974, 75 jaar oud.
4 Anna Meinema, geboren op 13-01-1901 in Westdongeradeel. Anna is overleden op 04-10-1989, 88 jaar oud. Anna trouwde met Pieter Posthumus. Pieter is geboren op 20-09-1900 in Westdongeradeel. Pieter is overleden op 04-01-1990, 89 jaar oud.
VII-z Harmen Meinema is geboren op 29-09-1874 in Ternaard (Westdongeradeel), zoon van Anne Annes Meinema (zie VI-q) en Maaike Harmens Ploeg. Harmen is overleden op 16-06-1948 in Ternaard (Westdongeradeel), 73 jaar oud. Harmen trouwde, 28 jaar oud, op 20-06-1903 in Westdongeradeel met Jitske Pausma, 28 jaar oud. Jitske is geboren op 09-05-1875 in Ternaard (Westdongeradeel). Jitske is overleden op 09-02-1973 in Beetsterzwaag, 97 jaar oud.
VII-aa Willem Meinema is geboren op 22-10-1876 in Westdongeradeel, zoon van Anne Annes Meinema (zie VI-q) en Maaike Harmens Ploeg. Willem is overleden op 27-10-1937 in Westdongeradeel, 61 jaar oud. Willem trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1902 in Westdongeradeel met [waarschijnlijk] Janke Kuipers, 29 jaar oud. Janke is geboren op 08-07-1872 in Holwerd (Westdongeradeel). Janke is overleden op 29-05-1962 in Dokkum, 89 jaar oud.
VIII-a Dirk Ytzen Tamminga is geboren op 02-05-1879 in Wonseradeel, zoon van Willem Dirks Tamminga (zie VII-b) en Jitske Hessels Palma. Dirk is overleden. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 11-10-1902 in Bellingwolde met Imke Mulder, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 31-05-1907 in Groningen. Imke is geboren omstreeks 1877 in Bellingwolde. Imke is overleden. Imke trouwde later op 04-11-1911 in Bellingwolde met Johannes Lambertus Meijer.
Kind van Dirk en Imke:
1 Imkea Tamminga, geboren omstreeks 1900 in Bellingwolde. Imkea trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 23-08-1919 in Bellingwolde met Harm Bloem, ongeveer 29 jaar oud. Harm is geboren omstreeks 1890 in Bellingwolde. Harm is overleden.
VIII-b Ytzen Tamminga is geboren op 18-07-1886 in Leeuwarden, zoon van Karsjen Ytzens Tamminga (zie VII-c) en Dirkje Meiles Miedema. Ytzen is overleden. Ytzen trouwde, 23 jaar oud, op 04-05-1910 in Leeuwarden met Jitciea de Vries, 23 jaar oud. Jitciea is geboren op 24-03-1887 in Wymbritseradeel. Jitciea is overleden op 21-12-1938 in Leeuwarden, 51 jaar oud.
VIII-c Meile Tamminga is geboren op 11-05-1889 in Leeuwarden, zoon van Karsjen Ytzens Tamminga (zie VII-c) en Dirkje Meiles Miedema. Meile is overleden op 24-11-1931 in Leeuwarden, 42 jaar oud. Meile trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1914 in Ferwerderadeel met Ymkje de Jong, 24 jaar oud. Ymkje is geboren op 20-04-1890 in Hallum (Ferwederadeel). Ymkje is overleden na 24-11-1931, minstens 41 jaar oud.
VIII-d Meile Tamminga is geboren op 12-06-1877 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Lieuwe Ytzens Tamminga (zie VII-d) en Sara Meiles Miedema. Meile is overleden. Meile trouwde, 23 jaar oud, op 09-05-1901 in Ferwerderadeel met Trijntje Westerhuis, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 21-11-1877 in Marrum (Ferwerderadeel). Trijntje is overleden.
VIII-e Ytzen Tamminga is geboren op 18-02-1881 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Lieuwe Ytzens Tamminga (zie VII-d) en Sara Meiles Miedema. Ytzen is overleden op 29-01-1955, 73 jaar oud. Ytzen trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1903 in Menaldumadeel met Trijntje van den Berg, 21 jaar oud. Trijntje is geboren op 23-04-1882 in Boksum. Trijntje is overleden op 15-07-1970, 88 jaar oud.
VIII-f Benjamin Lieuwes Tamminga is geboren op 07-04-1883 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Lieuwe Ytzens Tamminga (zie VII-d) en Sara Meiles Miedema. Benjamin is overleden op 06-05-1977 in Leeuwarden, 94 jaar oud. Benjamin trouwde, 22 jaar oud, op 10-05-1905 in Leeuwarderadeel met Wytske Lettinga, 20 jaar oud. Wytske is geboren op 04-07-1884 in Hallum (Ferwederadeel). Wytske is overleden op 14-06-1953 in Leeuwarden, 68 jaar oud.
VIII-g Karsjen Tamminga is geboren op 01-11-1884 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Lieuwe Ytzens Tamminga (zie VII-d) en Sara Meiles Miedema. Karsjen is overleden op 13-09-1951, 66 jaar oud. Karsjen trouwde, 26 jaar oud, op 24-05-1911 in Baarderadeel met Emke de Vries, 20 jaar oud. Emke is geboren op 27-06-1890 in Winsum (Baarderadeel). Emke is overleden op 10-02-1967, 76 jaar oud.
VIII-h Gerrit Tamminga is geboren op 05-11-1888 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Lieuwe Ytzens Tamminga (zie VII-d) en Sara Meiles Miedema. Gerrit is overleden. Gerrit trouwde, 29 jaar oud, op 15-11-1917 in Menaldumadeel met Antje Miedema, 24 jaar oud. Antje is geboren op 06-11-1893 in Deersum (Rauwerderhem). Antje is overleden.
VIII-i Jentje Tamminga is geboren op 08-12-1867 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Lieuwe Jentjes Tamminga (zie VII-e) en Janke Martens Riemersma. Jentje is overleden. Jentje trouwde, 24 jaar oud, op 21-05-1892 in Leeuwarderadeel met Wytske Kaastra, ongeveer 26 jaar oud. Wytske is geboren omstreeks 1866 in Hempens (Leeuwarderadeel). Wytske is overleden.
Kinderen van Jentje en Wytske:
1 Antje Tamminga, geboren op 14-03-1893 in Roordahuizum (Idaarderadeel). Antje is overleden.
2 Janke Tamminga, geboren op 20-02-1901 in Bolsward. Janke is overleden op 06-11-1985 in Boijl, 84 jaar oud. Janke begon een relatie met Engbert Russchen. Engbert is geboren op 14-05-1889 in Boijl. Engbert is overleden op 28-03-1977 in Boijl, 87 jaar oud.
3 Grietje Tamminga, geboren op 15-04-1902 in Bolsward. Grietje is overleden.
VIII-j Jan Filippus Tamminga is geboren op 26-10-1889 in Boksum (Menaldumadeel), zoon van Johannes Jentjes Tamminga (zie VII-h) en Klaaske Jans Wassenaar. Jan is overleden op 09-03-1961 in Boksum, 71 jaar oud. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 19-09-1918 in Menaldumadeel met Geertje de Boer, 18 jaar oud. Geertje is geboren op 07-10-1899 in Boksum. Geertje is overleden op 12-12-1992 in Berlikum, 93 jaar oud.
VIII-k Georgius Tamminga is geboren op 03-04-1896 in Menaldumadeel, zoon van Johannes Jentjes Tamminga (zie VII-h) en Klaaske Jans Wassenaar. Georgius is overleden op 01-05-1967, 71 jaar oud. Georgius trouwde met Pietje de Boer. Pietje is geboren op 25-07-1897. Pietje is overleden op 28-04-1986, 88 jaar oud.
VIII-l Jenne Meinema is geboren op 16-03-1869 in Dokkum, zoon van Kornelis Jinnes (Jennes) Meinema (zie VII-k) en Gertje Sybes Bosch. Jenne is overleden op 03-03-1944, 74 jaar oud. Jenne trouwde, 27 jaar oud, op 09-04-1896 in Oostdongeradeel met Ietje Mellema, 22 jaar oud. Ietje is geboren op 03-12-1873 in Oostrum (Oostdongeradeel). Ietje is overleden op 28-01-1935 in Achtkarspelen, 61 jaar oud.
Kinderen van Jenne en Ietje:
1 Kornelis Meinema, geboren op 10-06-1897 in Oostdongeradeel. Volgt IX-a.
2 Pieter Meinema, geboren op 11-09-1898 in Oostdongeradeel. Pieter is overleden.
3 Siebe Meinema, geboren op 27-01-1900 in Oostrum (Oostdongeradeel). Siebe is overleden op 15-05-1935 in Groningen, 35 jaar oud.
4 Douwe Meinema, geboren op 14-11-1901 in Oostdongeradeel. Douwe is overleden op 06-06-1905 in Oostdongeradeel, 3 jaar oud.
5 Meintje Meinema, geboren op 25-07-1905 in Oostrum (Oostdongeradeel). Meintje is overleden op 13-10-1942 in Groningen, 37 jaar oud. Meintje trouwde met Jan Bosman. Jan is overleden na 13-10-1942.
VIII-m Sybe Meinema is geboren op 30-12-1871 in Dantumadeel, zoon van Kornelis Jinnes (Jennes) Meinema (zie VII-k) en Gertje Sybes Bosch. Sybe is overleden op 12-11-1952, 80 jaar oud. Sybe trouwde, 25 jaar oud, op 01-06-1897 in Oostdongeradeel met Anna Rygersma, 23 jaar oud. Anna is geboren op 31-05-1874 in Sneek. Anna is overleden op 31-08-1950 in Drachten, 76 jaar oud.
Kinderen van Sybe en Anna:
1 Kornelis Meinema, geboren op 21-02-1898 in Oostdongeradeel. Kornelis is overleden.
2 Antoon Meinema, geboren op 21-02-1898 in Oostdongeradeel. Antoon is overleden.
3 Jinne Meinema, geboren op 22-03-1900 in Drachten (Smallingerland). Volgt IX-b.
4 Sophia Meinema, geboren op 10-03-1902 in Smallingerland. Sophia is overleden.
VIII-n Huite Meinema is geboren op 26-07-1884 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Kornelis Jinnes (Jennes) Meinema (zie VII-k) en Gertje Sybes Bosch. Huite is overleden op 26-04-1973 in Sneek, 88 jaar oud. Huite trouwde, 24 jaar oud, op 20-05-1909 in Westdongeradeel met Trijntje Kamstra, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 03-11-1888 in Hantumeruitburen. Trijntje is overleden op 17-08-1943 in Kollum, 54 jaar oud.
VIII-o Jinne Meinema is geboren op 13-06-1875 in Oostdongeradeel, zoon van Hoite (Huite) Meinema (zie VII-l) en Aaltje de Bruin. Jinne is overleden. Jinne trouwde, 29 jaar oud, op 12-11-1904 in Enschede met Hermina Maria Laarhuis, ongeveer 25 jaar oud. Hermina is geboren omstreeks 1879 in Borne. Hermina is overleden.
VIII-p Klaas Meinema is geboren omstreeks 1878 in Arnhem, zoon van Hoite (Huite) Meinema (zie VII-l) en Aaltje de Bruin. Klaas is overleden. Klaas:
(1) trouwde, ongeveer 19 jaar oud, op 04-03-1897 in Brummen met Johanna Winkels, ongeveer 22 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken. Johanna is geboren omstreeks 1875 in Brummen. Johanna is overleden op 23-02-1903 in Brummen, ongeveer 28 jaar oud.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 29-10-1905 in Groningen met Karsina Niewold. De scheiding werd uitgesproken op 02-06-1949 in Amsterdam. Karsina is geboren in Veendam.
Kinderen van Klaas en Johanna:
1 Hermina Meinema, geboren omstreeks 1900 in Rheden. Hermina is overleden. Hermina trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 10-07-1920 in Brummen met Johan Fredrik Bennink, ongeveer 24 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1896 in Brummen. Johan is overleden.
2 Huite Meinema, geboren omstreeks 09-1900 in Brummen. Huite is overleden op 05-01-1901 in Brummen, ongeveer 4 maanden oud.
VIII-q Huite Meinema is geboren omstreeks 1891 in Brummen, zoon van Hoite (Huite) Meinema (zie VII-l) en Aaltje de Bruin. Huite is overleden. Huite trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-04-1917 in Amersfoort met Anna van ’t Hof, ongeveer 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 28-10-1954 in Zutphen. Anna is geboren omstreeks 1892 in Amersfoort. Anna is overleden.
VIII-r Jinne Meinema is geboren op 17-11-1878 in Oosternijkerk (Oostdongeradeel), zoon van Anne Meinema (zie VII-m) en Hendrikje Faber. Jinne is overleden op 08-10-1947, 68 jaar oud. Jinne trouwde, 24 jaar oud, op 16-05-1903 in Oostdongeradeel met Grietje Weidenaar, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 03-08-1879 in Oostdongeradeel. Grietje is overleden op 26-05-1941, 61 jaar oud.
VIII-s Jasper Meinema is geboren op 25-02-1881 in Aalsum (Oostdongeradeel), zoon van Lieuwe Willems Meinema (zie VII-n) en Sjoerdtje Jaspers Minnema. Jasper is overleden op 26-09-1937 in Leeuwarden, 56 jaar oud. Jasper trouwde, 22 jaar oud, op 06-02-1904 in Leeuwarden met Janke de Haan, 23 jaar oud. Janke is geboren op 30-07-1880 in Boornbergum. Janke is overleden op 18-09-1944 in Leeuwarden, 64 jaar oud.
VIII-t Jan Meinema is geboren op 05-11-1888 in Oostrum (Oostdongeradeel), zoon van Lieuwe Willems Meinema (zie VII-n) en Sjoerdtje Jaspers Minnema. Jan is overleden. Jan trouwde, 28 jaar oud, op 23-06-1917 in Leeuwarderadeel met Sijke Rozema, 28 jaar oud. Sijke is geboren op 05-04-1889 in Lekkum (Leeuwarderadeel). Sijke is overleden op 06-08-1928 in Leeuwarden, 39 jaar oud.
VIII-u Willem Meinema is geboren op 05-03-1889 in Sijbrandahuis (Dantumadeel), zoon van Hette Willems Meinema (zie VII-o) en Antje Eelkes Monsma. Willem is overleden op 28-09-1987 in Steins (Leeuwarderadeel), 98 jaar oud. Willem trouwde, 28 jaar oud, op 17-03-1917 in Leeuwarderadeel met Wietske Hempenius, 20 jaar oud. Wietske is geboren op 19-06-1896 in Steins (Leeuwarderadeel). Wietske is overleden op 28-09-1987 in Leeuwarden, 91 jaar oud.
VIII-v Eelke Meinema is geboren op 08-02-1891 in Sijbrandahuis (Dantumadeel), zoon van Hette Willems Meinema (zie VII-o) en Antje Eelkes Monsma. Eelke is overleden op 01-02-1968, 76 jaar oud. Eelke trouwde, 29 jaar oud, op 11-03-1920 in Het Bildt met Neeltje Smidt, 24 jaar oud. Neeltje is geboren op 02-04-1895 in Sint Annaparochie. Neeltje is overleden op 06-04-1985, 90 jaar oud.
VIII-w Dirk Meinema is geboren op 21-03-1899 in Oostdongeradeel, zoon van Hette Willems Meinema (zie VII-o) en Antje Eelkes Monsma. Dirk is overleden op 08-07-1972, 73 jaar oud. Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1922 in Het Bildt met Pietje Smidt, 23 jaar oud. Pietje is geboren op 05-10-1898 in Sint Annaparochie. Pietje is overleden op 08-10-1937, 39 jaar oud.
VIII-x Willem Meinema is geboren op 02-06-1887 in Oostdongeradeel, zoon van Anne Willems Meinema (zie VII-p) en Johanna Johannis Velda. Willem is overleden op 09-09-1964, 77 jaar oud. Willem trouwde, 24 jaar oud, op 25-05-1912 in Grijpskerk met Antje van der Molen, 21 jaar oud. Antje is geboren op 19-10-1890 in Burum. Antje is overleden op 12-08-1983, 92 jaar oud.
VIII-y Johannes Meinema is geboren op 12-02-1894 in Kollumerland c.a., zoon van Anne Willems Meinema (zie VII-p) en Johanna Johannis Velda. Johannes is overleden op 04-04-1961, 67 jaar oud. Johannes trouwde, 23 jaar oud, op 19-05-1917 in Kollumerland c.a. met Elizabeth Postma, 22 jaar oud. Elizabeth is geboren op 17-11-1894 in Achtkarspelen. Elizabeth is overleden op 01-06-1991, 96 jaar oud.
VIII-z Hette Meinema is geboren op 04-10-1886 in Westdongeradeel, zoon van Anne Ates Meinema (zie VII-q) en Rinske Jans (Renske) de Haan. Hette is overleden op 29-12-1967, 81 jaar oud. Hette trouwde, 26 jaar oud, op 15-05-1913 in Oostdongeradeel met [waarschijnlijk] Freerkje Bandstra, 21 jaar oud. Freerkje is geboren op 22-04-1892 in Oostdongeradeel. Freerkje is overleden op 10-05-1974, 82 jaar oud.
VIII-aa Ate Meinema is geboren op 09-03-1891 in Westdongeradeel, zoon van Anne Ates Meinema (zie VII-q) en Rinske Jans (Renske) de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-03-1891. Ate is overleden. Ate trouwde, 26 jaar oud, op 23-08-1917 in Oostdongeradeel met [waarschijnlijk] Sjoukje de Wind, 25 jaar oud. Sjoukje is geboren op 05-04-1892 in Niawier (Oostdongeradeel). Sjoukje is overleden op 09-04-1924 in Rinsumageest (Dantumadeel), 32 jaar oud.
VIII-ab Hessel Meinema is geboren op 27-06-1892 in Oostdongeradeel, zoon van Anne Ates Meinema (zie VII-q) en Rinske Jans (Renske) de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-06-1892. Hessel is overleden. Hessel trouwde, 28 jaar oud, op 24-02-1921 in Enschede met Maria Bakker, ongeveer 25 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1896 in Enschede. Maria is overleden.
VIII-ac Lolke Meinema is geboren op 17-10-1893 in Oostdongeradeel, zoon van Anne Ates Meinema (zie VII-q) en Rinske Jans (Renske) de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-10-1893. Lolke is overleden. Lolke trouwde, 28 jaar oud, op 29-09-1922 in Noord-Scharwoude met Trijntje Jonker, ongeveer 21 jaar oud. Trijntje is geboren omstreeks 1901 in Noord-Scharwoude. Trijntje is overleden.
VIII-ad Jogchum Meinema is geboren op 02-03-1895 in Oostdongeradeel, zoon van Anne Ates Meinema (zie VII-q) en Rinske Jans (Renske) de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-03-1895. Jogchum is overleden op 18-09-1964, 69 jaar oud. Jogchum trouwde, 20 jaar oud, op 22-04-1915 in Oostdongeradeel met [waarschijnlijk] Martijntje van der Kooi, 18 jaar oud. Martijntje is geboren op 27-06-1896 in Oostdongeradeel. Martijntje is overleden op 21-10-1954, 58 jaar oud.
Kind van Jogchum en Martijntje:
1 Levenloos Meinema, levenloos geboren zoon, geboren op 20-12-1933 in Oostdongeradeel.
VIII-ae Anne Meinema is geboren op 02-04-1897 in Oostdongeradeel, zoon van Anne Ates Meinema (zie VII-q) en Rinske Jans (Renske) de Haan. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-04-1897. Anne is overleden op 13-02-1973, 75 jaar oud. Anne trouwde, 23 jaar oud, op 14-07-1920 in Oostdongeradeel met Maaike Zijlstra, 22 jaar oud. Maaike is geboren op 12-11-1897 in Oostdongeradeel. Maaike is overleden op 19-07-1984, 86 jaar oud.
VIII-af Ate Meinema is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam, zoon van Hette Meinema (zie VII-r) en Neeltje Reurekas. Ate is overleden. Ate trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-05-1915 in Zuid-Scharwoude met Maartje Klingeler, ongeveer 19 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1896 in Warmenhuizen. Maartje is overleden.
VIII-ag Ate Meinema is geboren omstreeks 1897 in Noord-Scharwoude, zoon van Lieuwe Meinema (zie VII-s) en Hendrica Cornelia van Dam. Ate is overleden. Ate trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10-03-1921 in Velsen met Cornelia Gerritje van Leeuwen, ongeveer 23 jaar oud. Cornelia is geboren omstreeks 1898 in Velsen. Cornelia is overleden.
VIII-ah Riekele Meinema is geboren op 17-04-1892 in Brantgum (Westdongeradeel), zoon van Anne Meinema (zie VII-v) en Henke Gerbens Dijkstra. Riekele is overleden op 12-03-1977, 84 jaar oud. Riekele trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1917 in Westdongeradeel met Antje Weg, 25 jaar oud. Antje is geboren op 06-04-1892 in Hattum. Antje is overleden op 12-08-1957, 65 jaar oud.
IX-a Kornelis Meinema is geboren op 10-06-1897 in Oostdongeradeel, zoon van Jenne Meinema (zie VIII-l) en Ietje Mellema. Kornelis is overleden op 03-03-1975, 77 jaar oud. Kornelis begon een relatie met Cornelia Verhage. Cornelia is geboren op 29-06-1897 in Vlissingen. Cornelia is overleden op 19-01-1961, 63 jaar oud.
IX-b Jinne Meinema is geboren op 22-03-1900 in Drachten (Smallingerland), zoon van Sybe Meinema (zie VIII-m) en Anna Rygersma. Jinne is overleden. Jinne trouwde, 21 jaar oud, op 05-01-1922 in Schoterland met Froukje Koen, ongeveer 22 jaar oud. Froukje is geboren omstreeks 1900 in Jubbega. Froukje is overleden.
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 04-05-2010 22:00 door Elly de Jong